Beslutsstöd på Rusta: Från användarkrav till färdig lösning

Tid:Valfri - Inspelat Webinar
Pris:Kostnadsfritt – ingen registrering krävs
Föreläsare:Maria Alkbrant, Dirigus
Arrangör:1company.se i samarbete med Mercur 

STARTA WEBINARET HÄR -->

Detta webinar handlar om hur varuhuskedjan Rusta införde en beslutsstödslösning. Du får höra om ”Projekt Robust” från ax till limpa och ta del av gjorda erfarenheter – sedda ur projektledarens ögon.

Flera olika faktorer drev behovet av nytt beslutsstöd: Man hade förändrat sina arbetsprocesser och arbetssätt. Organisationen var ny. Koncernens övriga systemstöd hade förändrats. Därtill växte (och växer) koncernen i snabb takt. Den gamla lösningen var helt enkelt inte i fas med organisationen och kunde inte tillgodose dagens informationsbehov. Dessutom var den ineffektiv och krävde en hel del manuellt arbete.

Under webinaret tas bl.a. följande frågeställningar upp:

- Hur såg Rustas kravspecifikation ut och hur förankrades den?
- Hur arbetar Rusta med förändringsarbetet en ny lösning innebär?
- Superanvändare är viktiga – hur fungerar detta?
- Erfarenheter från projektorganisationen för den nya beslutsstödslösningen

Talare:Maria Alkbrant är numera konsult på det egna företaget Dirigus. Tidigare har hon bl.a. varit Head of Business Control på Systembolaget. Maria fungerade som extern konsult för Rustas projekt som detta webinar handlar om.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom