Mälarenergis gemensam lösning för budget, prognos, rapportering och analys med utrymme förbolagsspecifika skillnader

Lyssna på när Mälarenergi berättar om hur de skapat en gemensam lösning för budget, prognos, rapportering och analys med utrymme för bolagsspecifika skillnader med hjälp av Mercur Business Control. 

Mälarenergi visa hur de arbetar med detaljerad planering i form av underhållsplaner och personalbudgetar per bolag och hur de sammanförs till koncerngemensamma rapporter för den övergripande analysen. 

Du får också ta del av de bästa tipsen för ett lyckat projekt och de vinster Mercur medfört.

Mälarenergi erbjuder ett bekvämt liv. Mälarenergi förser sina kunder med infraservice, så som el, fjärrvärme, rent vatten och snabba kommunikationslösningar. Dygnet runt, året runt.

Seminariet avslutas med att Ann Wahlgren, Presales på Mercur, presenterar nyheter i Mercur Business Control– framtidens system för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.

Vill du se Mälarenergis gemensamma lösning för budget, prognos, raportering och analys?

Fyll i nedan och få det inspelade seminariet med Mälarenergi. Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom