Mercur Start

Bättre, snabbare och mindre resurskrävande bokslut

Så når du högre värde med snabbare rapporteringsprocesser!

Tillhör ni de många företag och organisationer som kämpar med mycket manuellt arbete för att leverera era bokslut med hög kvalitet och i tid för att möta såväl interna som externa krav?
 
I så fall är ni inte ensamma. Många företag strävar efter att lägga mindre tid på avstämning och sammanställning och därmed flytta fokus till att förse organisationen med relevant information i tid för affärskritiska beslut.

Ett bra stöd på vägen är Mercurs många funktioner för bokslut, till exempel för avstämning och framtagning av rapportpaket, vilka frigör mycket tid för värdeskapande analys och operativa åtgärder.  

Vi ger dig våra bästa tips på funktioner för bättre, snabbare och mindre resurskrävande bokslut under det inspelade seminariet.

Vi visar även en generell presentation av Mercur Business Controls funktioner för budget, prognos, rapportering och analys. Du får även ta del av de senaste nyheterna i Mercur Business Control 8!

 

Vill du beställa det inspelade seminariet kring bokslut?

Skicka ett mail till  

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt