Inspelade webinars - Design och utseende

Våra inspirationswebinars med temat design och utseende riktar sig till dig som redan använder Mercur Business Control. Beställ den/de inspelade webinar du vill få tillgång till så skickar vi inloggningsuppgifter via mail.
 
Tid: Varje webinar är ca 20-25minuter

Interaktiva dashboards med hjälp av bilagevisare

Vi visar hur funktionen bilagevisare kan användas i dashboards för att få mer interaktiva paneler och vyer där användaren kan klicka sig runt mellan olika fördefinierade paneler. 

 

Mätare, mikrodiagram & fältstaplar 

Lär dig skapa och använda mätare, mikrodiagram och fältstaplar för att tydliggöra data som presenteras.

 

Mätare & Indikatorer 

Bättre visualisering och analys- med hjälp av mätare och indikatorer.

 

Teman- så skapar du en enhetlig och attraktiv systemlayout

Vill du slippa onödiga moment som att designa varje rapport individuellt? 

I det här webbinariet visar vi hur du kan applicera ett fördefinierat tema som skapar en enhetlig och attraktiv systemlayout. Genom att ändra en inställning för ett tema ändras alla rapporter som använder det temat automatiskt. Möjligheterna finns fortfarande kvar att göra undantag som överrider temat, exempelvis byta färg på en kolumnrubrik eller öka typsnittsstorleken på en rad för att ytterligare förtydliga rapporterna. 

 

Diagram

Visualisera dina siffror med tydliga och lättlästa diagram i Mercur Business Control

Ibland kan det vara svårt att åskådliggöra viktig data, utveckling över tid eller avvikelser i en traditionell tabellrapport. Då kan man med fördel istället visualisera dessa siffror med hjälp av diagram i Mercur. Vi går igenom de olika diagramtyperna och de inställningar som kan göras för att skapa ett lättläsligt och tilltalande diagram, för alla typer av användare i organisationen. 

 

Avancerade Diagram

Lär dig bygga mer avancerade diagram och använd alla funktioner i Mercur Business Control. 

 

Bättre visualisering av nyckeltal med rutnätsrapporter

Vi presenterar hur Rutnätsrapporter kan underlätta designen av små nyckeltalsrapporter och hur Fälttyp kan användas för att låta användarna arbeta med kryssrutor, valtabeller och textinmatning.

 

Dashboards

Använd dashboards för att göra tydliga och översiktliga presentationer av affärskritisk information 

Flera olika rapporter kan visas tillsammans i samma fönster, vilket då kallas för en instrument bräda eller dashboard. Vanliga tabellrapporter kan kombineras med exempelvis diagramrapporter, bilder och nyckeltal för att få en snabb och tydlig överblick. Vi går igenom tillvägagångssättet för att bygga dashboards och kommer med tips och idéer om layouter. 

 

Diagram & Dashboards 

Underlätta din vardag – snabbare överblick med Diagram och Dashboards

Vi visar hur Diagram och Dashboards kan användas för att utöka kundsystem och skapa lättare visuella verktyg för snabbare överblick i vardagen utan att tappa djupet i möjliga analyser och beslut.

 

Enhetlig design

Snyggare är bättre! Vi har väl alla erfarenheter av systemstöd som efter hand kan se lite vildvuxet ut, inte minst om flera olika personer ansvarat för utformningen. Här får du ser hur du kan använda tema och andra inställningar för att skapa en enhetlig design som förbättrar upplevelsen för dina användare.

Vi har även webinars inom dessa områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom