Inspelade webinars - Rapportkonstruktion

Våra inspirationswebinars med temat rapportkonstruktion riktar sig till dig som redan använder Mercur Business Control. Beställ den/de inspelade webinar du vill få tillgång till så skickar vi inloggningsuppgifter via mail.
 
Tid: Varje webinar är ca 20-25minuter

Nya funktioner för bättre analys och inmatning

Vi går igenom nyheterna kring funktionen bilagor. Bland annat presentar vi hur Bilagevisarenkan användas för att skapa interaktiva dashboards, hur man länkar till andra funktioner och hur man kan bygga blanketter på ett förnyat sätt.

 

Beräkningar

Använd det kraftfulla stödet för beräkningar i Mercur Business Control för att bygga avancerade rapporter och blanketter.

Vi går igenom hur beräkningslogiken i Mercur Business Control fungerar, olika beräkningsinställningar och funktioner som exempelvis ”rsum”. Vi kommer även visa exempel på hur mer avancerade beräkningar kan göras i vyn rapportberäkningar. 

 

Avancerade beräkningar - för den avancerade rapportkonstruktören

Använd det kraftfulla stödet för beräkningar i Mercur Business Control för att bygga avancerade rapporter och blanketter. 

 

Tips & tricks vid skapande av rapporter

Lär dig nyttja de smarta funktioner och inställningar som finns för att underlätta skapande av rapporter. 

 

Fördelningsnycklar - underlätta inmatning

Vi går igenom olika typer av fördelningsnycklar och hur egna nycklar läggs upp för att underlätta inmatning när exempelvis priser, lagernivåer eller antal anställda ska periodiseras. Värden kan även nycklas ut dynamiskt enligt en fördelningskurva, exempelvis med utfall föregående år som bas. 

 

Regler och indikatorer

Underlätta analys och inmatning, vägled användarna genom färger, ikoner och regler

Ibland kan det vara svårt att hitta viktiga nyckeltal eller avvikelser i en traditionell rapport. Genom att använda villkorsbaserade färger och ikoner underlättas analysen och användarna kan snabbare se vad som är viktigt att följa upp. Under det här passet visar vi hur du själva kan definiera regler för vad som är positivt och negativt i olika situationer och vi ger tips om bra sätt att visualisera avvikelser som stöd för användarna. 

 

Detaljrapporter

Nyttjar du den kraftfulla analysfunktionen i Mercur? Detaljrapporten eller detaljläget ger dig bland annat möjllghet att ändra upplösningen på datat, sortera och filtrera, vilket ger helt nya analysmöjligheter. Du kan snabbt få svar på frågor om vilka artiklar som har högst marginal, vilka som är era topp 10 säljare den senaste månaden eller vilka kunder som har längst genomsnittlig kredittid, givetvis beroende av er aktuella systemkonfiguering. Ta tillfället att ta din analys till en ny nivå med Mercurs detaljrapporter.

 

Kraftfulla rapporter- med hjälp av funktionen repetera mall

Du får lära dig mer om hur funktionen repetera mall skapar kraftfulla rapporter. Med funktionen repetera mall kan du enkelt repetera en mall, bestående av en uppsättning rader eller kolumner, över en dimension (t.ex. produkt, kostnadsställe eller månad). Funktionen låter dig dynamiskt repetera till exempel en bruttovinstkalkyl över ett antal produkter eller en projektkalkyl över ett antal projekt. Rapporten uppdateras dessutom automatiskt då nya dimensionsmedlemmar tillkommer (exempelvis nya produktkoder eller projektkoder), vilket sammantaget leder till mindre underhåll, färre felkällor och att du spar massor av tid.

 
Menyval

Lär dig mer om hur man med hjälp av menyval bygger flexibla rapporter och blanketter i Mercur Business Control.

Genom att låta användarna välja exempelvis kostnadsställe, produkt och period i menydialogen vid öppnandet av en rapport eller blankett, blir innehållet i vyn dynamisk och anpassas per automatik till användarens behörigheter och önskemål. En stor fördel med menyval är att antalet rapporter i systemet kan hållas nere. Under det här passet visar vi hur man skapar menyval och hur man med hjälp av menyval kan styra innehållet i rapporterna så att de blir mer flexibla. 

 
Tips och trix

Enklare standardfunktioner för alla användare

Hitta de lite mindre kända standardfunktionerna i Mercur som alla dina användare kan ha nytta av, och se exempel på hur de kan lyfta och förenkla analys och förståelse för organisationens siffror.”

Vi har även webinars inom dessa områden:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom