Sex kritiska risker vid rapportering i kalkylblad
- och hur man undviker dem 

Börjar ni också växa ur era lösningar för budget, prognos och rapportering i Excel?

Om du kämpar med mängder av stora kalkylark så är du inte ensam om det. Många upplever att det finns en gräns för när det inte längre är effektivt att arbeta med verksamhetsstyrning och beslutsstöd i Excel. 

Arbetet med att ta fram prognoser, budgetar och rapporter blir helt enkelt för tidskrävande samtidigt som möjligheten till analys ofta är obefintlig. Dessutom finns många risker med rapportering i kalkylblad. 

Vi har tagit fasta på sex kritiska risker som kan uppkomma vid rapportering i kalkylark och presenterar förslag på hur du kan undvika dem. 

Lyssna till vårt webinar där Klas Persson, senior affärssystemkonsult på Mercur, hjälper dig undvika de sex vanligaste riskerna med att arbeta i kalkylark. 

Dag: 28/4 2020

Tid: 11.00-11.30 med tid för frågor efterråt

Var: Webinar. Vid din dator, smartphone eller surfplatta, var du än befinner dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom