Så väljer ni rätt Ekonomisystem

Oavsett om du arbetar inom en stor eller liten organisation finns det mycket att räkna hem genom att införa ett ekonomisystem. Men vilka är egentligen fördelarna med att implementera denna typ av system och hur går man tillväga för att välja rätt ekonomisystem? 

Vad är ett ekonomisystem? 

Innan vi fördjupar oss inom ämnet tänkte vi börja med att reda ut det mest grundläggande - vad är ett ekonomisystem? 

För att kortfattat beskriva det mest grundläggande syftet med dessa system så är de att samla in, hantera och även skicka ut rapporter som rör organisationens ekonomiska data. Den typ av information som lagras i systemet är alltså de som rör transaktioner som in- och utgående kapital, samt andra ekonomiska underrättelser. 

Beroende på hur era behov ser ut så finns det självklart olika system och funktioner som passar bättre än andra. Till de allra vanligaste uppgifterna och användningsområdena hör dock: 

  • Bokföring 

  • Fakturering

  • Orderhantering 

  • Kund- och leverantörsreskontra 

  • Logiska samband mellan olika delar 

  • Valutaomräkning 

  • Inmatningskontroller 

  • Simuleringar och omräkningar 

 

Fördelar med ett ekonomisystem 

Nu när du har bättre koll på vad ett ekonomisystem är, samt vilka typer av funktioner de kan innehåll, tänkte vi berätta mer om fördelarna med denna typ av system! 

Den absolut största fördelen med denna typ av system är att all ekonomisk data lagras och hanteras på ett och samma ställe, vilket eliminerar användandet av komplexa Excel-filer och/eller användandet av flertalet andra program som många gånger ökar risken för fel. 

Andra positiva aspekter av att all information finns tillgänglig i ett och samma system är att den enklare kan distribueras till medarbetarna inom organisationen. Något som i sin tur innebär stora tid- och kostnadsbesparingar, samt effektivare processer. 

Nedan kan du läsa mer om några av de fördelarna som våra kunder upplevt efter införandet av vårt ekonomisystem, Mercur Business Control: 

Ökat antal prognoser och minskad tid! 

Tidsåtgången för administration av budget- och prognosprocesserna hos Toshiba Tec Nordic har minskat från ca 160 till 10 timmar per år samtidigt som de ökat antalet prognoser från 4 till 12. 

Full kontroll på hur affärerna utvecklas! 

Cloetta har fått träffsäkrare prognoser och fortlöpande kontroll på hur affärerna utvecklas efter införande av Mercur. 

Bättre överblick och stora tidsvinster 

Väderstad får snabbt en bra överblick och har sparat mycket tid i flera led efter införandet av Mercur Business Control. 

 

Hur väljer man rätt system? 

När du väl inser vilka stora fördelar införandet av ett ekonomisystem kan medföra, funderar du troligtvis hur man går tillväga för att välja rätt system? Det korta svaret på detta är att valet av system bör grunda sig i er organisations behov och förutsättningar. 

Läs också: Vilket budgetverktyg väljer företag? 

Något som de allra flesta företag letar efter är dock ett användarvänligt och flexibelt system. För att systemet ska kunna utnyttjas till max gäller det även att det är anpassningsbart för olika funktioner och enheter inom verksamheten. Sist men inte minst kräver många även att systemet ska vara kostnadseffektivt och kunna användas utan hjälp av konsulter. 

 

Mercur Business Control - Ett marknadsledande system 

På Mercur har vi utvecklat ett marknadsledande system som hjälper hundratals företag inom alla typer av branscher att snabba upp sina processer, ta bättre beslut och spara dyrbar tid. 

Läs också: Bygg rapporter själv utan konsulthjälp 

Vårt system heter Mercur Business Control och kan enkelt implementeras och anpassas efter våra kunders behov. En annan stor fördel med vårt system är att det är användarvänligt och kan användas utan hjälp av konsulter. 

 

Vill du veta mer? 

Är du intresserad av att veta mer om Mercur Business Control och hur det kan hjälpa just er organisation? Tveka inte med att kontakta våra kunniga konsulter för att boka en kostnadsfri webbdemo eller besök vårt populära frukostseminarium.

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt