Mercur Start

Mercur för Strategisk Affärsstyrning

På Mercur arbetar vi med att analysera företag och organisationer utifrån ett värdeökningsperspektiv. Vi ser att det ofta finns en outnyttjad potential hos våra kunder som med rätt hantering kan innebära ett ökat affärsvärde. Vår metod baserar sig på tre olika delområden vilka tillsammans utgör den värdeökningspotential som vi definierar i samarbete med kunden. 

strategisk affärsstyrning

Organisationseffektivitet 

Med organisationseffektivitet avser vi de metoder, processer och lösningar som syftar till att förenkla och förbättra affärsstyrningen. I begreppet ligger även automatisering av arbetsmoment som i sig inte är värdeskapande. Ökad organisationseffektivitet innebär att man förser organisationen löpande med relevant information på alla nivåer utan att öka den administrativa bördan. På så sätt skapas delaktighet, motivation och förutsättningar för ett drivande ledarskap baserat på förståelse för hela affären.

Ökad affärskontroll 

Det andra området där vi ser en stor värdeökningspotential är inom affärskontroll. Ökad affärskontroll syftar till snabbare reaktioner vid ändrade förutsättningar. Genom omedelbar tillgång till affärskritisk information får ledning och medarbetare underlag för viktiga beslut som kan vara avgörande för den affärsmässiga utvecklingen och för kostnadseffektivitet. 

Förutsägbarhet i affären 

Det tredje området som vi analyserar är framåtblickande och har som mål att undvika osäkerhet om framtiden så långt det är möjligt. Här tittar vi närmare på strategiernas omsättning i relevanta planer och träffsäkra prognoser. Vi undersöker om planeringsprocessen fungera som styrinstrument i förhållande till organisationens potential. Hur ser kopplingen ut mellan målstyrning och eventuell budget eller prognos? Är metoder för resursallokering och belöning av medarbetare optimerade? 

Så här går det till 

Är ni intresserade av att utforska er värdeökningspotential? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar mer om vilket resultat ni kan uppnå med Mercur för Strategisk Affärsstyrning.

Vill du vet mer? 

Kontakta mig för mer information! 

Håkan Eng

Affärsansvarig

Telefon:+468459 69 00Mobil:+4676852 06 80

Mail:

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt