Mercur Start

Att bli partner till Mercur

Mercurs partnerprogram innehåller nedanstående partnerkategorier. Gemensamt för samtliga kategorier är att de omfattar utbildningar samt tillgång till material för försäljning och implementation. Partnerprogrammen syftar till att partnern snabbt och effektivt ska kunna sälja och implementera kompletta lösningar baserade på Mercur Business Control. Att bli partner till Mercur innebär att få möjlighet att sälja och implementera en marknadsledande, utprovad och effektiv lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.

Distributionspartner

Distributörer marknadsför och distribuerar kompletta lösningar baserade på Mercur Business Control. De tar hand om försäljning, implementering och support. Partnerskapet kan vara lokalt, regionalt eller globalt beroende på storlek på partnern och deras geografiska närvaro. Mercur använder distributörer i första hand på marknader eller i branscher där vi inte har någon egen närvaro.

Konsultpartner

Konsultorganisationer, inklusive systemintegratörer, som levererar applikationskonsulting och relaterade implementations-, integrations och utbildningstjänster. Dessa företag kompletterar Mercur genom att leverera speciell expertis och tjänster till våra kunder.

Programvaru- och teknikpartner

Mercur kan utvidga sitt erbjudande genom att leverera integrerad programvara från lokala eller globala programvaru- och teknikleverantörer. Detta ger våra kunder möjlighet att komplettera Mercurs lösningar med andra ”best-of-breed” lösningar. Våra kunder får en garanti på att dessa gemensamma lösningar fungerar problemfritt.

Kontaktformulär

Kontaktformulär‌​


Partnerkategori:


Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt