Mercur Start

SMHI planerar och följer upp på alla
nivåer med Mercur

SMHI har i Mercur Business Control sedan länge ett väl utbrett stöd för sin planering och uppföljning på alla nivåer. Av organisationens ca 600 medarbetare är 150 Mercur-användare. SMHI är en myndighet under miljödepartementet vars uppgift är att bedriva tre typer av verksamhet: anslagsfinansierad verksamhet, uppdrag från andra myndigheter och affärsverksamhet på kommersiella villkor. De skilda verksamhetsgrenarna ställer bl a krav på uppföljning och eliminering av internhandel, vilket görs i Mercur för att skapa en korrekt bild av verksamheten. 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt