Skatteverket hanterar planering och
rapportering i Mercur

Skatteverket använder Mercur Business Control inom Avdelningen för Verksamhetsstöd och Ekonomistaben med över 600 användare. Systemet hanterar planering och rapportering för de administrativa stödfunktionerna som ekonomi, personal och IT och är integrerat med affärssystemet Agresso och personalsystemet Palasso. För uppföljning av inköp och avtal har även integrationer med Skatteverkets avtals- och beställningssystem skapats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom