Stockholm Stad, Fastighetskontoret
använder Mercur

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd bestående av cirka 1 940 byggnader. Man förvaltar även saluhallar, salutorg och partihandelsområden, bergrum och brandstationer samt lantegendomar (skog, mark och gårdar) utanför kommungränsen. Totalt handlar det om cirka 1.940 byggnader och 22.500 hektar mark.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt