Stockholm Stad, Fastighetskontoret
använder Mercur

Fastighetskontoret förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd bestående av cirka 1 940 byggnader. Man förvaltar även saluhallar, salutorg och partihandelsområden, bergrum och brandstationer samt lantegendomar (skog, mark och gårdar) utanför kommungränsen. Totalt handlar det om cirka 1.940 byggnader och 22.500 hektar mark.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom