Chalmersfastigheter ny kund till Mercur

Chalmersfastigheter AB in Göteborg hat sich für Mercur Business Control 6 für Budgetierung, Forecasting, Reporting und Analyse entschieden. Mercur wird zunächst mit dem ERP-System Raindance integriert werden.

Chalmersfastigheter wurde 1999 gegründet, in Auftrag Räumlichkeiten und Gebäude der Chalmers Universität zu verwalten und zu erweitern. Die Einnahmen im Jahr 2011 waren 56 Millionen Euro mit 23 Mitarbeitern die sich mit Property Management, Bauprojekte und Verwaltung beschäftigen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom