Bättre beslut med scenarioplanering
– ta kontroll i tider av osäkerhet

I tider av osäkerhet finns ett stort behov av mer frekventa prognoser och av att analysera och jämföra olika framtida scenarion. 

Vad händer med resultatet om verksamheten påverkas av olika yttre händelser och vilka blir effekterna av de handlingsalternativ som står till förfogande?

Att arbeta med att analyser av den här typen av frågeställningar och effekterna av olika handlingsalternativ kallas för scenariohantering, konsekvensanalys eller ibland what if-analys.

 

Vi på Mercur har tittat närmare på de utmaningar som finns med att simulera framtida scenarion och har tagit fram lösningar och tips på hur dessa kan hanteras effektivt inom ramen för en standardapplikation med funktioner för scenarioplanering och scenarioanalys.

Under webinaret kommer Louise Thunberg, produktspecialist på Mercur, ge dig 5 konkreta tips på hur du kan förbättra och effektivisera arbetet med scenariohantering för bättre kontroll.

Vill du veta mer? 

Passa på att läsa våra artikle om Scenariohantering – bättre kontroll i tider av osäkerhet, där vi också ger dig 5 tips på hur du simulerar framtida scenarion. 

Fyll i nedan och får tillgång till det inspelade webinaretHär hittar du fler inspirerande webinars som kan vara intressanta för dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom