Välkommen till Mercurs Användarförening

Mercurs Användarförening är en förening avsedd för företag som använder Mercur Business Control som en del i sitt verksamhetsstöd. 

Syftet är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte och ett gemensamt stöd för Mercurs framtida utveckling och användarnas kompetensuppbyggnad.

Joachim Carlén på MTR Nordic står som ordförande för föreningen och hälsar alla kunder till Mercur välkomna!

Vill du också gå med i Mercurs Användarförening? Ansök om medlemskap här!

Tips! För att logga in på forumet så behöver du antingen använda ett gmail-konto ELLER koppla ett Google konto till din nuvarande mailadress. Detta görs genom att skapa ett nytt konto och sedan välja att behålla sin befintliga e-postadress.

 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2016

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt