Energi 

Vi har arbetat många år med kunder inom energibranschen och stött på många utmaningar som vi tagit fram olika lösningar för. Den ökade energianvändningen ställer krav på en allt mer flexibel elmarknad med differentierade priser. Även politiska svängningar har stort inflytande och ställer krav på en snabbare omfördelning av resurser vilket är några av de utmaningar branschen står inför.

Utmaningar i branschen: 

  • Behov av att anpassa sin affärsmodell för att klara konkurrensen.

  • Tydlig investeringsplan 

  • Global konkurrens

  • Miljöhänsyn med ekonomisk realitet.

 

Vi har löst dessa genom:

  • Ett system att växa i som enkelt kan utvecklas för att hantera nya verksamhetsområden.

  • Uppföljning av såväl underhållsprojekt som större investeringsprojekt.

  • Användarvänliga rapporter och nyckeltalsanalyser som tydliggör viktiga avvikelser mot planen.

  • Snabb återrapportering till resultatansvariga och beslutsfattare.

  • Funktioner för likviditetsplanering och kassaflödesanalys.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom