Likviditetsuppföljning - lätt att komma igång med i Mercur 

Många företag och organisationer strävar efter att enklare kunna analysera sitt kassaflöde och uppnå mer precision i bedömningen av sina framtida likvida medel. Samtidigt som man vill säkerställa att det finns tillräckliga medel för utbetalningar för löner, materialinköp, investeringar, amorteringar, skatter mm, finns det stora besparingar att göra på att få kontroll över kapitalbehov eller att bättre kunna planera placering av överskott.

Om resultatuppföljning och – planering redan görs i Mercur Business Control kan ni spara mycket arbete genom att utnyttja den information som redan finns tillgänglig. Genom att skapa en enhetlig modell för likviditetuppföljning baserad på en existerande process finns mycket att vinna. Det är dessutom möjligt att göra kopplingar till balanskonton för att skapa en planerad balansräkning som en del av budget- eller prognosprocessen.

Med Mercurs funktioner för inmatning kan ni även komplettera med information som ligger utanför den ordinarie planeringsprocessen som exempelvis större utbetalningar för investeringar, utdelning till aktieägare, amortering på lån eller ny upplåning. 

Flexibel planering, rapportering och analys

Mercur Business Control erbjuder ett ramverk för likviditetsuppföljning- och planering. Genom att tillföra kundspecifika parametrar som kompletterar modellen skapas en lösning baserad på befintliga processer utan kundspecifik programmering. 

Uppföljning kan ske per månad, dag eller vecka och betalningsströmmar kan kopplas till enskilda konton, kontogrupper eller vid behov till kombinationer av olika delar i kodplanen.

Med Mercurs rapporter för analys av likviditetsprognoser och planerad balansräkning samt för uppföljning av utfall skapas både överblick och kontroll på detaljerna. Alla rapporter erbjuder möjligheter att drilla ner till den nivå ni önskar och ni kan enkelt gå vidare till detaljer eller transaktioner. Alla vyer kan sparas som rapportlägen så att användaren enkelt kan komma tillbaka till ett tidigare läge. Information kan presenteras i tabellform eller som diagram och det är möjligt att kombinera siffror med ikoner och villkorsformatering för att lyfta fram avvikelser. 

Behörighetsstyrd informationsåtkomst

Mercurs avancerade behörighetssystem säkerställer att användarna bara får tillgång till just den information som de är behöriga att se eller ändra. Man kan t ex hindra användare från att i blanketter och rapporter se information för exempelvis andra resultatenheter som man inte är behörig till.

Fördelar med likviditetsuppföljning i Mercur

En stor fördel med att använda Mercur för likviditetsplanering- uppföljning är att man kan utgå från befintliga processer och på det sättet snabbt skapa en enhetlig modell. Genom att ett ramverk för parametersättning finns minskar tiden för att definiera hur modellen ska se ut. Samtidigt är systemet så flexibelt att det är möjligt att anpassa modellen efter specifika behov. Systemets standardfunktioner för rapportering, analys och inmatning erbjuder dessutom stora möjligheter att analysera informationen från olika perspektiv samt att komplettera med ytterligare information. Ansvar kan fördelas till olika roller i processen och chefer på olika nivåer får en mycket bra behörighetsstyrd överblick över både prognos och verkligt utfall för kassaflöde och likviditet.

Det är enkelt att komma igång med att använda Mercur Business Control för likviditetsuppföljning. Alla funktioner finns som standard och är redo att konfigureras för att passa just er organisations processer. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom