Mercur Start

Verksamhetsstyrning & beslutsstöd

Snabbt, enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt! All information för Business Control på en plats. Mercur Business Control hjälper dig att hantera utmaningarna i din verksamhet och låter dig fokusera på det som är viktigt.
 

 
Ökad affärsinsikt för bättre resultat 

Mercur Business Control integreras med ert affärssystem samt övriga relevanta informationskällor som försäljnings- produktions- och personalsystem. Därigenom kan information från ett flertal informationskällor eller databaser sammanställas, bearbetas, omräknas och analyseras i Mercur Business Control. Med all information samlad i en gemensam lösning kan användarna koncentrera sig på att fatta beslut om framtiden istället för att oroa sig för vilka underlag som gäller.
 

Varje nivå kan nyttja systemet utifrån sina krav beroende på funktion eller affärsområde.

Alla användare kan använda systemet utifrån sina krav beroende på roll, funktion eller affärsområde.

 

Var och när du vill

Mercur Business Control erbjuds både som traditionell programvara som installeras och som molnlösning. Om man väljer molnet är den enda infrastruktur som behövs webbläsare och internetuppkoppling, vilket ger en kort startsträcka och minimerar både den initiala investeringen och den löpande driften. Du får molnlösningens alla fördelar genom full tillgänglighet som låter dig arbeta från olika platser och simultant med andra i företaget. 

 

98% av våra kunder tycker att de fattar bättre beslut med Mercur

Med all information samlad i en gemensam lösning kan ni koncentrera er på att fatta beslut om framtiden istället för att oroa er för vilka underlag som gäller.

 

För medarbetare på alla nivåer

Med Mercur Business Control har varje enhet tillgång till ett verksamhetsnära stöd och kan nyttja systemet utifrån sina behov beroende på funktion, verksamhet eller organisatorisk tillhörighet. Samtidigt som de olika verksamhetsgrenarnas behov tillgodoses ger systemet en samlad bild av hela företaget med gemensamma begrepp, regler och beräkningar som styrs centralt.

När ansvariga på alla nivåer får större förståelse för verksamhetens ekonomiska förutsättningar och mål ökar delaktigheten, vilket skapar mer motiverade och resultatorienterade medarbetare.

 

Rätt information till rätt person 

Mercur hanterar många användare och stora datavolymer i en geografiskt spridd organisation, exempelvis då rapportuttag måste ske parallellt med uppdateringar från användare. Dessutom säkerställer Mercur Business Controls avancerade behörighetssystem att varje användare bara får tillgång till just de delar i systemet och den information som definierats.

 

Enkelt och kostnadseffektivt

För Mercur är enkelhet en ledstjärna. Det måste vara enkelt och kostnadseffektivt att installera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi anpassar och installerar Mercur Business Control hos er vanligtvis inom en eller ett fåtal månader från godkänd offert. En kostnadseffektiv process med minimal insats från dig som kund. Systemet kommer snabbt i drift och direkt skapas konkreta resultat i form av kostnadskontroll, bättre beslutsunderlag, större engagemang samt effektivare planerings- och uppföljningsprocesser. 

 

98% av våra kunder anser att Mercur underlättar och effektiviserar arbetet i verksamheten.

Direkt skapas konkreta resultat i form av kostnadskontroll, bättre beslutsunderlag, större engagemang samt effektivare planerings- och uppföljningsprocesser.

 

Kompetens som tar dig in i framtiden 

Du som väljer Mercur Business Control får en marknadsledande lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Systemet är byggt från grunden för att uppfylla de höga krav som både medelstora och stora företag och organisationer ställer. Dessutom får ni Mercur Solutions som partner. Hos oss finns erfarna konsulter med omfattande kompetens inom både ekonomi och teknik som förstår era skiftande behov.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss för en kostnadsfri demo!

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt