Allt du behöver på samma plats! 

En sanning som alla ser samtidigt med
Mercur Business Control® för verksamhetsstyrning och beslutsstöd.

Verksamhetsstyrning och beslutsstöd med
Mercur Business Control®

Snabbt, enkelt, flexibelt och kostnadseffektivt! All information för Business Control på en plats. Mercur Business Control® hjälper dig att hantera utmaningarna i din verksamhet och låter dig fokusera på det som är viktigt.

Ökad affärsinsikt för bättre resultat 

Mercur Business Control® integreras med ert affärssystem samt övriga relevanta informationskällor som försäljnings- produktions- och personalsystem. Därigenom kan information från ett flertal informationskällor eller databaser sammanställas, bearbetas, omräknas och analyseras i Mercur Business Control®. Med all information samlad i en gemensam lösning kan användarna koncentrera sig på att fatta beslut om framtiden istället för att oroa sig för vilka underlag som gäller.

Varje nivå kan nyttja systemet utifrån sina krav beroende på funktion eller affärsområde.

Alla användare kan använda systemet utifrån sina krav beroende på roll, funktion eller affärsområde.

 

Var och när du vill

Mercur Business Control® erbjuds både som traditionell programvara som installeras och som molnlösning. Om man väljer molnet är den enda infrastruktur som behövs webbläsare och internetuppkoppling, vilket ger en kort startsträcka och minimerar både den initiala investeringen och den löpande driften. Du får molnlösningens alla fördelar genom full tillgänglighet som låter dig arbeta från olika platser och simultant med andra i företaget. 

 

 

För medarbetare på alla nivåer

Med Mercur Business Control® har varje enhet tillgång till ett verksamhetsnära stöd och kan nyttja systemet utifrån sina behov beroende på funktion, verksamhet eller organisatorisk tillhörighet. Samtidigt som de olika verksamhetsgrenarnas behov tillgodoses ger systemet en samlad bild av hela företaget med gemensamma begrepp, regler och beräkningar som styrs centralt.

När ansvariga på alla nivåer får större förståelse för verksamhetens ekonomiska förutsättningar och mål ökar delaktigheten, vilket skapar mer motiverade och resultatorienterade medarbetare.

 

Rätt information till rätt person 

Mercur hanterar många användare och stora datavolymer i en geografiskt spridd organisation, exempelvis då rapportuttag måste ske parallellt med uppdateringar från användare. Dessutom säkerställer Mercur Business Controls® avancerade behörighetssystem att varje användare bara får tillgång till just de delar i systemet och den information som definierats.

 

 

Enkelt och kostnadseffektivt

För Mercur är enkelhet en ledstjärna. Det måste vara enkelt och kostnadseffektivt att installera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi anpassar och installerar Mercur Business Control® hos er vanligtvis inom en eller ett fåtal månader från godkänd offert. En kostnadseffektiv process med minimal insats från dig som kund. 

Systemet kommer snabbt i drift och direkt skapas konkreta resultat i form av kostnadskontroll, bättre beslutsunderlag, större engagemang samt effektivare planerings- och uppföljningsprocesser. 

 

98% av våra kunder anser att de snabbar upp processerna och sparar tid med Mercur

Du sparar tid och blir av med tidskrävande manuellt arbete!

 

Kompetens som tar dig in i framtiden 

Du som väljer Mercur Business Control® får en marknadsledande lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Systemet är byggt från grunden för att uppfylla de höga krav som både medelstora och stora företag och organisationer ställer. Dessutom får ni Mercur Solutions som partner. Hos oss finns erfarna konsulter med omfattande kompetens inom både ekonomi och teknik som förstår era skiftande behov.

Se hur vi hjälpt några av våra kunder!

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information!Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom