Säkert bokningsläge och snabb rapportering på STF,
Svenska Turistföreningen 

Med Mercur Business Control har vi fått stöd för såväl den projektbaserade planeringen av underhåll av våra många boenden som för den dag till dag-baserade hotell- och restaurangverksamheten. 

Tidsbesparingar och bättre koll på siffrorna med Mercur Business Control

Svenska Turistföreningen STF är en ideell medlemsförening med 258 000 medlemmar och 250 boenden.

Planering och samordning av den populära och mångfacetterade verksamheten bestående av 100-tals vandrarhem, fjällstationer och andra boenden spridda över hela Sverige växte alltmer i komplexitet och arbetet med budget/prognos och analys slukade tidigare mycket tid för de platsansvariga och andra beslutsfattare. 

Flexibelt systemstöd för diversifierad verksamhet

Redan i slutet av 1980-talet påbörjades ett effektiviseringsprojekt och man började söka efter en heltäckande men ändå flexibel lösning för verksamhetsstyrning då kraven från de olika delarna i verksamheten varierar mycket.

Valet föll på Mercur Business Control

Efter en omfattande utvärdering föll valet på Mercur Business Control som redan hade flera nöjda kunder i besöksnäringen med lång erfarenhet av systemet. 

Med Mercur Business Control kunde man få stöd för såväl den projektbaserade planeringen av underhåll och nybyggnation som för den dag-till-dagbaserade hotell- och restaurangverksamheten. Dessutom uppskattades att man som kund kan sköta all systemförvaltning och administration själv och att användarna lätt kan bygga egna rapporter. 

För ledningen och de platsansvariga på STF:s hotell, vandrarhem och fjällstationer har Mercur inneburit enklare och effektivare budget- och prognosprocesser samt snabbare uppföljning av utfall mot budget och prognos. Man har sparat mycket tid och andra resurser som i stället har kunnat användas för att expandera den alltmer populära verksamheten.

Prognostisering och rapportering i Mercur 

Det senaste året har STF effektiviserat sin uppföljning ytterligare och gått från veckovisa till dagliga uppdateringar av sitt bokningsläge.  

Mercur är lättarbetat, har många kopplingar till andra system och går att anpassa efter våra olika behov. Det underlättar och förenklar för oss som arbetar på olika nivåer i organisationen att arbeta tillsammans.

Maria Persson, Operativ chef Fjäll

STF jobbar bland annat med rullande-12 samt med en modell för förslag på prognos som styr delar av intäkterna. Modellen läser in bokningsläge och gästnattsutfall dagligen. Tidigare rapporterades mycket av detta manuellt men nu kan man ta fram flexibla jämförelser som utvecklingen dag till dag, t.ex.  ”måndag vecka 41 mot onsdag vecka 40”.

I STF:s rapporteringsarbete jobbar man brett med olika typer av rapportering, allt från koncernrapportering, likviditet, medlemsdata till nyckeltalsrapporter och styrkort. 

Tack vare den automatiska inläsningen kan STF nu även ta fram rapporter för att analysera bokningar på bokningstyp (privat, grupp, konferens), bokningskälla (Drop-in, hemsida, bokningstjänster osv) och även åldersgrupp (vuxna, barn under 7, barn 8-17) och så vidare. Även omsättning, både på rum och på diverse andra extra tjänster som kunden har bokat importeras för analys.

Med de senaste nya rutinerna i Mercur sparar bokningsansvariga på STF flera timmar varje vecka. Även platsansvariga sparar mycket tid varje då de slipper rapportera veckovis, Mercur gör helt enkelt mycket av jobbet automatiskt åt dem. 

Exempel på nyckeltal som STF tar fram i Mercur: 

  • Tillgängliga/sålda rum

  • Nöjd gäst-index

  • Antal medlemmar

  • Arbetade timmar

  • Intäkter/gästnatt

  • Nöjd medarbetar-index

Framtiden 

STF har siktet inställt på att fortsätta utveckla Mercur med fokus på den grafiska användarytan. Bland annat har man påbörjat framtagning av fler dashboards som är anpassade för de olika användarrollerna i systemet.

Om STF

STF är en ideell medlemsförening som arbetar för att alla ska ha tillgång till Sveriges natur och kultur, idag och i framtiden. Föreningen grundades 1885 och redan från början har föreningen verkat för att främja turism i Sverige och hjälpa människor att upptäcka sitt land. Det kräver bland annat bättre möjligheter att turista hållbart, bra boenden runt om i landet, att vi slår vakt om allemansrätten och inte minst inspiration och guidning till nya äventyr.

 

Bransch: Besöksnäringen

Medlemmar: 228 000 (2021)

Omsättning: 281 MSEK (2021)

Anställda: ca 186 (2021)

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom