Fokusera på det som är viktigt!

Goda affärer handlar om att fatta rätt beslut med rätt timing och på riktiga grunder.
Mercur Business Control hjälper dig hantera de olika utmaningarna i din verksamhet!

Vi upplever att Mercur är ett flexibelt system och vi ser många nya användningsområden där Mercur kan förbättra och effektivisera verksamhetsstyrning och beslutsfattande.

Ulrika Klaar, Business Manager
Saab AB Aeronautics

Mercur Business Control ger oss en snabbare och mindre resurskrävande planerings- och uppföljningsprocess vilket är avgörande i en växande organisation. Dessutom underlättar det att systemet är enkelt för verksamhetsansvariga att lära sig.

Joakim Petersson, CFO
Gekås Ullared

Bland de fördelar vi upplever är en halverad tid för budgetprocessen jämfört med tidigare lösning, reducerat antal felkällor och möjligheten att arbeta parallellt med operativ och legal uppföljning.

-
Tekniska verken

Vi uppskattar flexibiliteten i Mercur Business Control och möjligheten att anpassa systemet för våra olika affärsområden. Dessutom upplever vi att Mercurs konsulter snabbt kunde sätta sig in i våra problemställningar och leverera förslag på lösningar.

Camilla Evertsson
Dalarnas Försäkringsbolag

Mercur är lätt att anpassa och gör så att vi sparar mycket tid vid t.ex. löneanalys som tidigare genomfördes i Excel.

-
MTR Nordic

Genom Mercur får alla varuhuschefer tillgång till dynamiska rapporter och styrkort som visar försäljning och timmar per varuhus och dag med jämförelse mot budget och prognos. Där kan de också se sin ranking jämfört med övriga varuhus i samma region.

-
Rusta

Manuella rutiner har eliminerats, vilket resulterat i en direkt vinst på 4 mandagar varje månad.

-
Svenska Spel

Det vi uppskattar mest är helhetslösningen vi har skapat med utfall, budget och prognos samt produktions-, ekonomi- och personaldata i en integrerad lösning, samt att Mercur är användarvänligt och lättillgängligt för ovana användare.

Kerstin Rosberg, Controller
Södersjukhuset

Vi får väldigt snabbt en bra överblick och har sparat mycket tid i flera led efter införandet av Mercur Business Control.

Carola Gladh Ericson, Group Reporting Manager
Väderstad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

 

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom