Mercur Start

Kunskapsbank

I Mercurs kunskapsbank kommer vi att dela med oss av fakta och våra bästa tips som rör verksamhetsstyrning och beslutsstöd.

 

Bättre, snabbare och mindre resurskrävande bokslut!

Många företag och organisationer kämpar med mycket manuellt arbete för att leverera sina bokslut med hög kvalitet och i tid för att möta såväl interna som externa krav på aktuell information. Läs mer om hur du sparar tid i bokslutsarbetet! Vi ger dig våra bästa tips på funktioner för bättre, snabbare och mindre resurskrävande bokslut.

Ta del av tipsen här! 

 

 

Från data overload till data overview!

Vill ni använda er av diagram och dashboards för att få översikt på er data? Då är ni inte ensamma! Med hjälp av vårt processhjul får ni konkreta tips kring hur ni skapar en givande och strukturerad uppföljning med hjälp av dashboards. Processen tillsammans med våra tips och erfarenheter finns samlade i en rapport som kan beställas här nedan!

Ta del av rapporten här!

 
5 tips för en lyckad budgetprocess

Hur lyckas man egentligen med budgetprocessen och hur kan man få ut mer av det arbete som läggs ner? Det finns givetvis många faktorer som påverkar men vi har valt at lyfta fram fem tips som förhoppningsvis kan hjälpa er att få en smidigare, mer värdeskapande och roligare budgetprocess.

Ta del av våra 5 tips för en lyckad budgetprocess!

 

Bättre styrning med projektbudgetering

För många organisationer kan arbetet med projektbudgetering vara ett tidskrävande och utmanande arbete. Men hur kan man optimera och underlätta detta arbete? I denna artikel ger vi dig svaren!

Läs mer..

 

Öka delaktigheten på arbetsplatsen

Genom att öka delaktigheten bland de anställda i organisationen ökar inte bara trivseln, utan även intäkterna. I denna artikel tänkte vi därför gå igenom hur ert företag kan öka delaktigheten genom införandet av ett BI-system, samt vilka fördelar detta kan medföra.

Läs mer..

 

Hur halverar man tiden för budgetprocessen?

Om du arbetar i en stor organisation är du troligtvis medveten om hur tidskrävande budgetprocessen kan vara. I denna artikel tänkte vi därför berätta hur er organisation kan halvera tiden för budgetprocessen och samtidigt få en mer träffsäker budget.

Läs mer..

 

Nyckeltal som underlag i beslutsfattandet

Med hjälp av rätt utvalda nyckeltal kan både små och stora organisationer driva rätt beteenden som stämmer överens med de mål och strategier som finns. Men hur går man egentligen tillväga för att hitta rätt nyckeltal och använda dem som underlag i beslutsfattandet?

Läs mer..

 

Vilket BI-verktyg är bäst på marknaden?

Idag väljer allt fler företag och organisationer att använda sig av ett BI-verktyg. Men vilket BI-verktyg är egentligen bäst på marknaden? I denna artikel ger vi dig svaren!

Läs mer.. 

 

Bygg rapporter själv utan konsulthjälp

Spenderar er verksamhet stora mängder pengar och tid på att bygga rapporter med hjälp av konsulter? I denna artikel tänkte vi berätta hur era medarbetare enkelt kan bygga rapporter, helt utan eller med begränsad konsulthjälp. 

Läs mer..

 

Effektivisera er tidrapportering & tidsuppföljning

Med tanke på att personalens tid är en värdefull och begränsad resurs gäller det att effektivt kunna arbeta med tidrapportering och tidsuppföljning. Något som är en stor utmaning inom de flesta företag och organisationer. Vi berättar hur ni kan effektivisera detta arbete!

Läs mer..

 

7 tips för utformning av rapporter och dashboards!

Hur designar man rapporter som är enkla att läsa och som fångar blicken? Vi på Mercur ville fördjupa sig i ämnet och genomförde under våren 2017 en användarstudie. Visste du, till exempel, att det tar dubbelt så lång tid att hitta ett maxvärde i en tabell jämfört med ett diagram? 

Läs mer...

 

Förenkla arbetet med personalbudget

I de flesta organisationer och företag utgör personalkostnaderna en stor del av totalkostnaden, vilket ställer höga krav på budgetering och prognostisering av dessa kostnader. Men hur går man egentligen tillväga för att förenkla arbetet med personalbudget?  I denna artikel ger vi dig svaren!

Läs mer...

 

Arbeta smartare med likviditetsrapporter

Många företag och organisationer har idag svårigheter med att kunna analysera sitt kassaflöde och uppnå mer precision i bedömningen av sina framtida likvida medel. I denna artikel berättar vi mer om hur er organisation kan arbeta smartare med likviditetsrapporter!

Läs mer...

 

Hur sparar företag tid?

Oavsett ifall du arbetar i en stor eller liten organisation så är du troligtvis medveten om vilken viktig resurs tiden är. I denna artikel tänkte vi därför gå igenom hur företag kan spara tid, samt vad denna tidsbesparing kan ge dem. 

Läs mer...

 

Vilket budgetverktyg väljer företag?

Idag vänder sig allt fler företag till olika budgetverktyg, men vilket verktyg väljer de egentligen? I denna artikel ger vi dig svaren.

Läs mer...

 

Så väljer du rätt Business Control System

Idag väljer allt fler företag att implementera och använda sig utav Business Control System. Men vad är egentligen ett Business Control System och hur väljer man rätt? I denna artikel ger vi dig svaren!

Läs mer...

 

Förenkla införandet av affärssystem med en affärssystemkonsult

Funderar ert företag på att implementera ett nytt affärssystem? Eller kanske tvekar ni eftersom processen verkar väldigt komplicerad? I denna artikel berättar vi om fördelarna med att ta hjälp av en affärssystemkonsult. 

Läs mer...

 

Hur en verksamhetsutvecklare blir mer effektiv med insiktsfull analys av data

Rollen som verksamhetsutvecklare har länge funnits inom företag och har alltid haft väldigt breda arbetsuppgifter. Det är en rollbeskrivning som kan se ut nästan hur som helst beroende på var man jobbar. Vad den däremot har gemensamt på nästan alla arbetsplatser i allt högre grad är beroendet av kvalitativa data. 

I denna artikel går vi därför igenom hur en verksamhetsutvecklare blir mer effektiv med insiktsfull analys av data.

Läs mer...

 

Varför använda ett budgetsystem?

Budgetsystem är system med funktioner för olika typer av planering. Budgetsystem innehåller färdiga funktioner för att skapa gemensamma budgetmallar för hela organisationen. I stället för att skicka filer lägger användarna sina budgetar i ett system som har en gemensam databas. 

I denna artikel berättar vi mer om varför man ska använda sig av ett budgetsystem och vad som är bra att tänka på vid val av system. . 

Läs mer... 

 

Vad är affärsutveckling?

I denna guide går vi bland annat igenom vad affärsutveckling är, samt vilka olika typer av affärsutveckling som finns.

Läs mer... 

 

Är ni redo för GDPR?

Med Mercur Business Control 8 är du fullt utrustad för att klara av den nya GDPR-lagen som träder i kraft den 25 maj 2018. Syftet med denna dataskyddsförordning är att ge kontrollen över personuppgifter tillbaka till EU:s medborgare. 

Vi har samlat allt du behöver veta om de funktioner vi har för att hjälpa er följa den nya dataskyddsförordningen. 

Lär mer...

 

Bättre vägledning i analysen genom visualisering med dashboards

Dashboard betyder att flera bitar av information är sammanfogad på ett ställe, t ex rapporter, bilder, nyckeltal etc. när detta är tillgängligt på ett interaktivt sätt så blir det enklare att få n överblick och faktiskt förstå vad data inom en verksamhet säger.

I denna artikel kan du läsa mer om vad dashboards är, samt hur de kan ge er bättre vägledning i analysen.

Läs mer...

 

Vad ska man tänka på vid valet av rullande prognoser?

För många företag och organisationer är prognosarbetet idag ett viktigt verktyg för att försöka skapa sig en bild av framtiden. I och med detta så väljer också allt fler att vända sig till rullande prognoser framför traditionella prognoser.

I denna artikel tänkte vi därför gå igenom vad rullande prognoser är, vilka fördelarna med dessa är, samt vad man ska tänka på vid valet av rullande prognoser. 

Läs mer...

 

Vad är målstyrning?

För att enklare och effektivare kunna översätta mål till handling, använder sig företag och organisationer av målstyrning. Men vad är egentligen målstyrning och hur fungerar det i praktiken? 

Läs mer...

 

Vad är ekonomistyrning?

Ekonomistyrning är något som blir allt viktigare inom företag och organisationer. Men vad är egentligen ekonomistyrning? I denna guide berättar vi vad ekonomistyrning är, samt hur det kan hjälpa just er organisation.

Läs mer...

 

Att välja budget- och prognosverktyg

Många organisationer väljer idag budget-och prognosverktyg som stöd för planeringsprocessen, en viktig del i den långsiktiga strategin. I denna guide ger vi dig värdefulla tips att tänka på vid val av budget- och prognosverktyg.

Läs mer...

 

Hitta rätt system för beslutsstöd

System för beslutsstöd sammanställer data från olika informationskällor för att hjälpa organisationer att fatta mer välgrundade beslut. I denna guide ger vi dig värdefulla tips på hur du hittar rätt system för just din organisation.

Läs mer...

 

Tips på hur du effektiviserar er verksamhetsstyrning

Om du är ute efter tips på effektivare verksamhetsstyrning är det förmodligen något som skulle kunna fungera bättre i din organisation i dagsläget. I denna guide ger vi dig tips på hur du effektiviserar er verksamhetsstyrning.

Läs mer...

 

Vad är business intelligence?

Business intelligence system (BI-system) används allt oftare inom organisationer. Men vad är egentligen business intelligence? I denna guide berättar vi vad business intelligence är, samt hur det kan hjälpa just din organisation.

Läs mer...

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt