Vad är affärsutveckling?

Definitionen av affärsutveckling är ”att utveckla ett företags affärsdrivande verksamhet och processer”. Det innefattar allt som får ditt företag att växa och utvecklas så som företags vision, mål, strategier. Du har säkert stött på begreppet, business development, som är den engelska varianten och betyder samma sak. 

I grunden bygger det på att man försöker hitta nya sätt att arbeta på i organisationen för att öka effektivitet och nå sina mål. Det kan finnas många skäl till att man arbetar med affärsutveckling på ett företag. Det finns därför flera olika typer av arbetssätt. 

Typer av affärsutveckling

  • När företag startas

  • Förnyelseprocesser

  • Krishantering

  • Nya utmaningar

När företag startas finns det väldigt mycket att göra och man prioriterar lätt bort affärutvecklingen som moment helt och hållet. Det är däremot farligt att glömma denna kritiska del eftersom den lägger grunden för att som företag gå i rätt riktning. 

Förnyelseprocesser görs istället på företag som redan har varit aktiva en period och behöver förnya sig för att hantera tex konkurrensen. Den som står stilla går egentligen bakåt brukar det heta och detta är i den stora motivationen till förnyelse inom affärsutveckling

Krishantering måste alla företag ha från och till. Kriser kan vara både kort- och långsiktiga men det är alltid bra att ta tag i dem så tidigast som möjligt. Konsekvenserna blir oftast mildare om man väljer att fokusera på affärsutvecklingen och det ökar sannolikheten att man som organisation överlever. 

Nya utmaningar möts självklart alla företag av. Många gånger kan dock utmaningarna bli till möjligheter om de hanteras på rätt sätt. 

Vad blir slutprodukten av affärsutveckling?

Affärsutveckling har alltså många skäl men avsikten är nästan alltid densamma; att försöka nå mål och vision genom att optimera:

  • Strategi

  • Taktik

  • Operativ utveckling 

Det kan låta luddigt men betyder enkelt sagt att man försöker hitta nya sätt att arbeta på både kort-och långsiktigt. 

Strategi– långsiktigt; man ställer sig frågan: Hur ska vi komma dit vi vill vara om fem år? Beskrivs ofta i affärsplanen med fokus på att ta tillvara på alla erfarenheter, både externt och internt. Man tar  även hänsyn till omvärlden med tänkbara omständigheter som kan påverka företagets framtida affärsmöjligheter.   

Taktik– mer specifikt – vad måste vi göra; vilka steg och processer måste finnas på plats för att nå dessa mål? Här bryts affärsplanens grövre mål ner i mer detaljerade beskrivningar av hur vi ska leva upp till affärsplanen. Nya produkter kanske kräver ny kompetens som måste utvecklas eller anskaffas? Här ska det gärna finns det tydligt mätbara mål med uppsatta delmål. 

Operativ utveckling– ännu mer specifikt än taktiken; här försöker vi svara på frågan: hur ska varje steg i processen se ut?
Den operativa nivån består av sälj- och verksamhetsplaner. Enkelt uttryckt är det handlingsplaner över vad som skall åstadkommas enligt de strategiskt och taktiskt fastställda målen. Vem eller vilka ska utföra aktiviteterna? När ska det vara klart? När och hur ska det följas upp? 

Som du förstår så kan strategi, taktik och operativ utveckling se väldigt olika ut beroende på verksamhet men de utgår alltid från samma kärna; hur ska vi nå uppsatta mål och vision. Vissa företag har hela avdelningar med affärsutvecklare. Andra företag outsourcar denna del; oftast genom att implementera ett business intelligence system

Mercur Business Control® - utvecklar dina affärer  

Med Mercur Business Control® får du verksamhetsstyrning och beslutsstöd i ett och samma system med funktioner för såväl budget och prognos som rapportering och analys. I snart 50 år har vi hjälpt hundratals ledande organisationer att snabba upp sina processer och samtidigt ta bättre beslut.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom