Mercur Start

Vad är affärsutveckling?

Definitionen av affärsutveckling är ”att utveckla ett företags affärsdrivande verksamhet och processer”. Det innefattar allt som får ditt företag att växa och utvecklas så som företags vision, mål, strategier. Du har säkert stött på begreppet, business development, som är den engelska varianten och betyder samma sak. 

I grunden bygger det på att man försöker hitta nya sätt att arbeta på i organisationen för att öka effektivitet och nå sina mål. Det kan finnas många skäl till att man arbetar med affärsutveckling på ett företag. Det finns därför flera olika typer av arbetssätt. 

Typer av affärsutveckling

  • När företag startas

  • Förnyelseprocesser

  • Krishantering

  • Nya utmaningar

När företag startas finns det väldigt mycket att göra och man prioriterar lätt bort affärutvecklingen som moment helt och hållet. Det är däremot farligt att glömma denna kritiska del eftersom den lägger grunden för att som företag gå i rätt riktning. 

Förnyelseprocesser görs istället på företag som redan har varit aktiva en period och behöver förnya sig för att hantera tex konkurrensen. Den som står stilla går egentligen bakåt brukar det heta och detta är i den stora motivationen till förnyelse inom affärsutveckling

Krishantering måste alla företag ha från och till. Kriser kan vara både kort- och långsiktiga men det är alltid bra att ta tag i dem så tidigast som möjligt. Konsekvenserna blir oftast mildare då och det ökar sannolikheten att man som organisation överlever. 

Nya utmaningar möts självklart alla företag av. Många gånger kan dock utmaningarna bli till möjligheter om de hanteras på rätt sätt.
 

Vad blir slutprodukten av affärsutveckling?

Affärsutveckling har alltså många skäl men avsikten är nästan alltid densamma; att försöka nå mål och vision genom att optimera:

  • Strategi

  • Taktik

  • Operativ utveckling 

Det kan låta luddigt men betyder enkelt sagt att man försöker hitta nya sätt att arbeta på både kort-och långsiktigt. 

Strategi – långsiktigt; man ställer sig frågan: Hur ska vi komma dit vi vill vara om fem år? T ex investera i mer innovation för att ta fram en ny produkt

Taktik – mer specifikt – vad måste vi göra; vilka steg och processer måste finnas på plats för att nå dessa mål? T ex vilka forskningsenheter som ska finnas och vilka delmål de ska ha under de närmsta fem åren. 

Operativ utveckling – ännu mer specifikt än taktiken; här försöker vi svara på frågan: hur ska varje steg i processen se ut? T ex hur vilket material forskarna är i behov av för att ta fram innovationen och hur deras scheman ska utformas för att nå maximal effektivitet. 

Som du förstår så kan strategi, taktik och operativ utveckling se väldigt olika ut beroende på verksamhet men de utgår alltid från samma kärna; hur ska vi nå uppsatta mål och vision. Vissa företag har hela avdelningar med affärsutvecklare. Andra företag outsourcar denna del; oftast genom att implementera ett business intelligence system

Om din organisation är i behov av affärsutveckling så ska du inte tveka på att kontakta oss på Mercur, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. Genom våra 40 år i branschen har vi hjälpt hundratals ledande företag genom vårt beslutsstödssystem Mercur Business Control.

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt