Mercur Start

Vad är business intelligence?

Business intelligence system (BI-system) används allt oftare inom organisationer. Men vad är egentligen business intelligence?

Beslutsfattare måste idag behandla stora mängder information och det är lätt att bli överväldigad. Det kan handla om ERP-system (Enterprice resourceplanning), administrationssystem, försäljningssiffror eller något helt annat. I en perfekt värld finns all data på rätt plats för rätt person och alla vet exakt hur den ska användas. I praktiken ser det däremot sällan ut på det sättet. Datavolymer växer och det blir ofta svårt att veta vilken data som ska appliceras.
 

Business intelligence system

För att lösa problemet vänder sig idag allt fler organisationer till Business intelligence system, ofta förkortat som BI-system. Business intelligence är de tekniker, metoder & processer som används för att fatta mer välgrundade beslut baserat på stora mängder data. 

Ett bra BI-system gör livet enklare för beslutsfattare och det finns egentligen två delar som ska ingå. Dels ska det finnas en effektiv informationshantering vilket är viktigt när data är spridd i olika system och delar av verksamheten.  Ett bra business intelligence-system måste också kunna analysera den data som samlas in effektivt och på ett sätt som hjälper dig att ta smarta beslut.
 

Integration

Förutom effektiva verktyg för informationshantering och analys är det viktigt att det system man väljer för business intelligence fungerar för alla funktioner och roller i organisationen. Till exempel är det viktigt att BI-systemet är tillgängligt och anpassat för:

 • Ledningen

 • Management-funktionen

 • Avdelningen för finansiell kontroll

 • Administratörer

 • Andra som är involverade i beslutsfattande
   

Fördelar med ett bra business intelligence system

För att kunna hantera växande datavolymer i din organisation är det helt enkelt viktigt att välja ett system för business intelligence som ger dig kontroll och bra beslutsunderlag. Därför är det självklart också viktigt att BI-systemet är pedagogiskt för användaren. Genom att välja rätt system kan du förvänta dig:

 • Bättre beslutsfattande

 • Optimerade interna processer

 • Ökad operationell effektivitet

 • Nya intäktskällor och konkurrensfördelar

 • Trender på marknaden

 • Potentiella problem i verksamheten
   

Vill du veta mer?

Om du arbetar med någon form av beslutsfattande i din organisation och vill ha kontroll, överblick samt bra beslutsunderlag så är Mercur Business Control perfekt för dig. Tveka inte att kontakta oss för att få mer information! 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt