Vad är business intelligence?

Business intelligence system (BI-system) används allt oftare inom organisationer. Men vad är egentligen business intelligence?

Beslutsfattare måste idag behandla stora mängder information och det är lätt att bli överväldigad. Det kan handla om ERP-system (Enterprice resourceplanning), administrationssystem, försäljningssiffror eller något helt annat. I en perfekt värld finns all data på rätt plats för rätt person och alla vet exakt hur den ska användas. I praktiken ser det däremot sällan ut på det sättet. Datavolymer växer och det blir ofta svårt att veta vilken data som ska appliceras.

Business intelligence system

För att lösa problemet vänder sig idag allt fler organisationer till Business intelligence system, ofta förkortat som BI-system. Business intelligence är de tekniker, metoder & processer som används för att fatta mer välgrundade beslut baserat på stora mängder data. 

Ett bra BI-system gör livet enklare för beslutsfattare och det finns egentligen två delar som ska ingå. Dels ska det finnas en effektiv informationshantering vilket är viktigt när data är spridd i olika system och delar av verksamheten. Ett bra business intelligence-system måste också kunna analysera den data som samlas in effektivt och på ett sätt som hjälper dig att ta smarta beslut.

WEBINAR-ON-DEMAND:
5 tips vid val av beslutsstödsystem

Ta del av webinaret där du får du svar på: 

 • Varför behövs ett beslutsstödsystem? 

 • Vad är fördelarna med ett beslutsstödsystem?

Integration

Förutom effektiva verktyg för informationshantering och analys är det viktigt att det system man väljer för business intelligence fungerar för alla funktioner och roller i organisationen. Till exempel är det viktigt att BI-systemet är tillgängligt och anpassat för:

 • Ledningen

 • Management-funktionen

 • Avdelningen för finansiell kontroll

 • Administratörer

 • Andra som är involverade i beslutsfattande

Fördelar med ett bra business intelligence system

För att kunna hantera växande datavolymer i din organisation är det helt enkelt viktigt att välja ett system för business intelligence som ger dig kontroll och bra beslutsunderlag. Därför är det självklart också viktigt att BI-systemet är pedagogiskt för användaren. Genom att välja rätt system kan du förvänta dig:

 • Bättre beslutsfattande

 • Optimerade interna processer

 • Ökad operationell effektivitet

 • Nya intäktskällor och konkurrensfördelar

 • Tydligare trender på marknaden

 • Uppmärlsamma potentiella problem i verksamheten

Mercur Business Control® - marknadens ledande BI-system 

Med Mercur Business Control® får du verksamhetsstyrning och beslutsstöd i ett och samma system med funktioner för såväl budget och prognos som rapportering och analys. 

I snart 50 år  har vi hjälpt hundratals ledande organisationer att snabba upp sina processer och samtidigt ta bättre beslut.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? 

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom