Mercur Start

Vad ska man tänka på vid valet av rullande prognoser?

För många företag och organisationer är prognosarbetet idag ett viktigt verktyg för att försöka skapa sig en bild av framtiden. I och med detta så väljer också allt fler att vända sig till rullande prognoser framför traditionella prognoser.

I denna artikel tänkte vi därför gå igenom vad rullande prognoser är, vilka fördelarna med dessa är, samt vad man ska tänka på vid valet av rullande prognoser. 

Vad är rullande prognoser

Likt den traditionella prognosen så blickar också den rullande prognosen in i framtiden, men har däremot ingen fast tidsperiod utan sker löpande över hela året. Detta innebär att allt eftersom tiden rör sig framåt så rör sig också prognosen framåt.

Medan en traditionell prognos slutar vid en speciell tidspunkt, vanligtvis vid verksamhetsåret slut, så fortsätter den rullande prognosen att föra tidsfönstret framåt. 

Historia

Rullande prognoser har använts sedan senare delen av 1990-talet, då allt fler företag och organisationer valde att helt gå ifrån den traditionella budgeten till förmån för rullande prognoser.

Anledningen till detta var att många chefer ansåg att budgeten var alldeles för detaljrik och tidskrävande. Genom att istället arbeta med prognoser kan företagsledningen kontinuerligt få en aktuell uppskattning av intäkter, kostnader och andra faktorer som kan påverka ett företags kassaflöde.

Mål med rullande prognoser

Den allra viktigaste funktionen rullande prognoser har är att ert företag eller er organisation kan anpassa sig snabbare och fånga upp avvikelser när de uppstår. 

Med en mer frekvent uppdaterad bild av framtiden och dess finansiella konsekvenser kan ni alltså enklare fatta rätt beslut i rätt tid. På så vis sker en hel del besparingar och effektivisering av verksamheten. 

Nedan kan du läsa om några av de främsta fördelarna med rullande prognoser:

 • Anpassa sig snabbare till förändringar

 • Skapa kontinuerligt engagemang och ansvarstagande

 • Bli bättre på att lägga prognoser och analysera

 • Komma ifrån fokus på kalenderåret

 • Ökat fokus externt

 • Långsiktighet

 • Fokus framåt

Sätta upp rullande prognoser

För att lyckas med att gå över från budget till rullande prognoser är detbra att ha ett systemstöd på plats som innehåller utfall för jämförelse. Med ett system blir det också mycket enklare att göra revideringar i senaste prognosen, vilket även gör att arbetsbördan minskar. 

Med vårt systemstöd Mercur Business Control kommer er organisation snabbt och enkelt igång med rullande prognoser. Vi har haft möjlighet att hjälpa många av Sveriges ledande företag inom alla olika branscher att snabba upp sina processer och fatta bättre beslut.

Att komma igång med rullande prognoser i Mercur Business Control är enkelt:

 • Bestäm syfte med prognosen

 • Definiera tidshorisont

 • Bestäm antal prognoser per kalenderår

 • Bestäm detaljnivå

 • Kontakta oss på Mercur

Våra kunniga business intelligence konsulter hjälper er att implementera systemet på en eller ett fåtal månader. Därefter skapas direkt konkreta resultat som effektiviserar och underlättar arbetet i er verksamhet. 

Sammanfattning

Vi hoppas nu att du har bättre koll på vad rullande prognoser är, samt vad som är viktigt att tänka på vid valet av dessa. Nedan följer en sammanfattning av de största fördelarna med rullande prognoser:

 • Mer flexibelt

 • Hanterar omvärldens snabba svängningar

 • Skapar engagemang och kunskap

 • Framförallt relevant för verksamheter vars intäkter och kostnader varierar från en månad till en annan

 • Bra komplement till budget

 

Intresserad av att veta mer?

Tveka inte på att beställa en kostnadsfri webb-demo om du är intresserad av att veta mer om hur Mercur Business Control fungerar och kan hjälpa just din organisation! 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt