Vad är xP&A, Extended Planning and Analysis?

xP&A står för Extended Planning and Analysis, och är en utveckling av traditionell planering och analys som integrerar företagets processer kring ekonomisk planering och beslutsfattande. 

xP&A tar det bästa av finansiella planerings- och analysfunktioner (FP&A) som prognostisering, kontinuerlig planering, och avancerad analys och integrerar det över hela organisationen. 

xP&A syftar till att modernisera och förbättra företagets planering och analys genom att dra nytta av de senaste teknologierna för att öka effektiviteten, minska manuellt arbete och underlätta beslutsfattandet på alla nivåer inom organisationen.

De 5 främsta fördelarna med xP&A är:

Integrerad planering och analys

xP&A integrerar olika delar av företagsplaneringen, inklusive finansiell planering, budgetering, prognoser och rapportering. Genom att visualisera datan i dashboards skapas en översikt av företagets olika KPI:er och mål inom alla olika delar och ger en framåtblickande planering. 

Realtidsdata och snabbare beslut

Genom att använda realtidsdata och moderna teknologier kan xP&A ge användare snabbare tillgång till aktuell information. Det gör det möjligt för organisationer att fatta mer informerade och snabbare beslut.

Automatisering

xP&A använder automatisering för att minska manuella processer och öka effektiviteten. Det frigör tid för företagsanalys och strategisk planering i stället för att lägga tid på rutinmässiga uppgifter.

Samarbete och delaktighet 

xP&A underlättar samarbete genom att ge olika avdelningar och team tillgång till samma data och verktyg. Det främjar en enhetlig förståelse av företagets utveckling och mål.

Förbättrad prognostisering

Genom att använda avancerade analysverktyg och algoritmer kan xP&A förbättra kvaliteten på prognoser och hjälpa företag att bättre förutse framtida trender och utmaningar genom bland annat scenarioplanering

För att vara en stark spelare på marknaden är det allt viktigare för företag och organisationer att implementera smarta xP&A verktyg och lösningar, drivna av AI och avancerad analys. Datadrivna insikter med realtidsuppdateringar hjälper dagens CFO och företagsledare att automatisera och effektivisera sina processer och fatta mer välgrundade beslut. 

xP&A med Mercur Business Control®

På Mercur har vi utvecklat marknadens ledande lösning för verksamhetsstyrning och beslutsstöd, Mercur Business Control®, som enkelt kan anpassas och implementeras i alla typer av organisationer. 

Med Mercur Business Control® kan du enkelt samla in data, analysera och ta fram snygga rapporter som ger dig och dina medarbetare en samlad bild av var ni som företag är och vart ni är på väg. Du får helt enkelt en snabb, användarvänlig, flexibel och effektiv lösning för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Under snart 50 år har vi hjälpt hundratals ledande organisationer inom alla olika branscher hantera sina utmaningar i verksamheten så de kan få tid över för analys och planering för framtiden.

xP&A med Mercur Business Control

Vill du veta hur vi kan hjälpa er med xP&A? 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom