Industri & Tillverkning 

Inom industri och tillverkning kan gränsdragningen mellan tjänsteföretag och tillverkande företag vara oklar, då många tillverkande företag ofta tillhandahåller olika former av tjänster, till exempel installation eller service. Utmaningarna är många. Vi har länge arbetat med kunder inom branschen och tagit fram lösningar för de utmaningar som branschen står inför. 

Utmaningar i branschen: 

  • Korrekt och rätt information för att få lönsamhet i fokus på alla nivåer.

  • Långa rapporteringstider för att samla in och presentera data.

  • Många system som inte kommunicerar med varandra.

 

Vi har löst dessa genom: 

  • Ersätta alla modeller och externa system med ett heltäckande planerings- och uppföljningssystem vilket gjorde att det finns enkla gemensamma rutiner som alla använder sig av. 

  • Delegera och decentralisera arbetet med budget, prognos och uppföljning till resultatansvariga inom de olika affärsområdena vilket gav den centrala ekonomiavdelningen mer tid till analys istället för inmatning. 

  • Öka den ekonomiska medvetenheten med hjälp av färdiga rapportpaket per användarkategori och överskådliga utfallsrapporter samt uppföljningssystem vilket gör att det numera finns möjlighet att följa upp verksamheten ned på transaktionsnivå och inskannade fakturor. 

 

Läs merLäs mindre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom