Industri & Tillverkning 

Inom industri och tillverkning kan gränsdragningen mellan tjänsteföretag och tillverkande företag vara oklar, då många tillverkande företag ofta tillhandahåller olika former av tjänster, till exempel installation eller service. Utmaningarna är många. Vi har länge arbetat med kunder inom branschen och tagit fram lösningar för de utmaningar som branschen står inför. 

Utmaningar i branschen: 

  • Korrekt och rätt information för att få lönsamhet i fokus på alla nivåer.

  • Långa rapporteringstider för att samla in och presentera data.

  • Många system som inte kommunicerar med varandra.

 

Vi har löst dessa genom: 

  • Ersätta alla modeller och externa system med ett heltäckande planerings- och uppföljningssystem vilket gjorde att det finns enkla gemensamma rutiner som alla använder sig av. 

  • Delegera och decentralisera arbetet med budget, prognos och uppföljning till resultatansvariga inom de olika affärsområdena vilket gav den centrala ekonomiavdelningen mer tid till analys istället för inmatning. 

  • Öka den ekonomiska medvetenheten med hjälp av färdiga rapportpaket per användarkategori och överskådliga utfallsrapporter samt uppföljningssystem vilket gör att det numera finns möjlighet att följa upp verksamheten ned på transaktionsnivå och inskannade fakturor. 

 

Se hur vi hjälpt andra inom just din bransch! 

Seminarier

Kom och lyssna på hur en av våra kunder skapat en gemensamma lösning för planering, rapportering och analys med hjälp av Mercur Business Control.

Läs mer här!

 

Vill du veta mer?
Kontakta mig! 

Johan Ericson

Affärsansvarig

Telefon:+468459 69 00Mobil:+4676889 55 56

Mail:

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt