Mercur för planering och affärsanalys hos Seco Tools

Vid implementeringen av Mercur Business Control var målet att uppnå mer effektiva och flexibla budget- och prognosprocesser. Systemet används även för uppföljning av resultat, investeringar och projekt. Detta kommer i sin tur att ge Seco Tools möjlighet att enklare kunna följa upp och analysera verksamheten utifrån olika antaganden, vilket i slutändan ger en effektivare verksamhetsstyrning och bättre underlag för beslut.

- Vi valde Mercur Business Control för systemets flexibilitet, enkelhet samt skalbara lösning där det redan finns logiska strukturer som vi kan arbeta vidare med. Dessutom ser vi en möjlighet till att enkelt och kostnadseffektivt anpassa systemstrukturerna utifrån hur vår organisation utvecklas, säger Ann-Christine Nilsson, Business Controller på Seco Tools.

Mercur Business Control innebär att vår beslutsstödsprocess effektiviseras ytterligare och ger oss högre kvalitet på våra underlag för beslut.

Ann-Christine Nilsson, Business Controller på Seco Tools

- Vi är mycket glada över att ytterligare en del av Sandvik valt Mercur som samarbetspartner för utveckling av sin verksamhetsstyrning. Vi ser en tydlig trend att allt fler företag ser över sina processer och sitt systemstöd för att hitta effektiviseringar och möjligheter att bättre planera och analysera verksamheten. Seco Tools letade efter en leverantör med stor erfarenhet vars system bäst svarade upp mot företagets kravspecifikation, vilket dom fann hos Mercur, säger Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom