Bank, Finans & Försäkring

Vi har arbetat många år med kunder inom bank, finans och försäkring där vi tagit fram olika lösningar för de utmaningar som branschen står inför. Det finns ett stort tryck inom bank och finans då bland annat kunderna ställer högre krav på bankers tillgänglighet och tillförlitlighet. Nya krav och regleringar samt ökad konkurrens från nya aktörer på marknaden är några av de utmaningar branschen står inför.

Utmaningar i branschen: 

  • Krav på större insyn i likviditet och riskhantering

  • Övergripande bild och möjlighet till prognoser för personalkostnader. 

  • Uppföljning av försäljning och nyckeltal.

  • Snabbhet i systemen för att få en korrekt helhetsbild.

  • Integrera affärsprocesserna med nya it-lösningar som möter kundernas behov.

 

Vi har löst dessa genom: 

  • Införande av en detaljerad personalbudgetering ner på enskild anställd med möjlighet till att göra justeringar för nyrekryteringar och avgångar samt förändringar i lön eller sysselsättningsgrad. 

  • Skapande av nyckeltalsrapporter för målstyrning och analys samt marknadsrapporter där man kan följa upp försäljningen månad för månad med tydliga trendindikatorer.

 

Se hur vi hjälpt andra inom just din bransch! 

Seminarier

Kom och lyssna på hur en av våra kunder skapat en gemensamma lösning för planering, rapportering och analys med hjälp av Mercur Business Control.

Läs mer här!

  

Vill du veta mer?
Kontakta mig! 

Peter Rosén

Affärsansvarig

Telefon:+468459 69 00Mobil:+4670789 07 62

Mail:

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt