Bank, Finans & Försäkring

Vi har arbetat många år med kunder inom bank, finans och försäkring där vi tagit fram olika lösningar för de utmaningar som branschen står inför.  Det finns ett stort tryck inom bank och finans då bland annat kunderna ställer högre krav på bankers tillgänglighet och tillförlitlighet. Nya krav och regleringar samt ökad konkurrens från nya aktörer på marknaden är några av de utmaningar branschen står inför.

Utmaningar i branschen: 

  • Krav på större insyn i likviditet och riskhantering

  • Övergripande bild och möjlighet till prognoser för personalkostnader. 

  • Uppföljning av försäljning och nyckeltal.

  • Snabbhet i systemen för att få en korrekt helhetsbild.

  • Integrera affärsprocesserna med nya it-lösningar som möter kundernas behov.

Vi har löst dessa genom: 

  • Införande av en detaljerad personalbudgeteringner på enskild anställd med möjlighet till att göra justeringar för nyrekryteringar och avgångar samt förändringar i lön eller sysselsättningsgrad. 

  • Skapande av nyckeltalsrapporter för målstyrningoch analys samt marknadsrapporter där man kan följa upp försäljningen månad för månad med tydliga trendindikatorer.

 

 

 

Läs merLäs mindre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom