Personalbudgetering

Personalplanering på valfri nivå 

För de flesta organisationer och företag utgör personalkostnaderna en stor andel av totalkostnaden, vilket ställer höga krav på budgetering och prognostisering av dessa kostnader. Komplicerade bakomliggande beräkningar och stora datavolymer leder dock ofta till att man tvingas välja förenklade modeller för att uppskatta framtida personalkostnader, vilket leder till att precisionen inte uppnår önskad nivå.

Med Mercur Business Controls funktionalitet för personalplanering är det dock möjligt att hantera stora datavolymer och komplexa beräkningar på ett mer automatiserat sätt vilket ger en betydligt större valfrihet vid val av planeringsprocess. Planeringen kan ske på olika nivåer t ex på medarbetarkategori eller per anställd eller kombinationer därav.

Planeringen kan ske delegerat av medarbetare på valfri organisatorisk nivå exempelvis per avdelning eller hanteras centralt av personalfunktionen. Det är även möjligt att kombinera planering på olika nivåer.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom