Mercur Start

Konsulttjänster 

Självklart hjälper vi dig hela vägen fram! Vi kan utföra alla tjänster i samband med införandet av Mercur Business Control så som kravanalys, kundanpassningar, installationer, utbildning, underhåll, vidareutveckling och support. Eller så kan vi sätta upp systemet tillsammans med er och efter lite utbildning kan ni bygga nya rapporter och vidareutveckla systemet själva. 

Kunskaper och erfarenheter ger dig trygghet 

Våra konsulter har lång erfarenhet och stor kunskap i ämnesområdet och implementering av Business Control-system i en mängd olika typer av branscher, företag och organisationer. Vi har kombinerade erfarenheter och kunskaper om såväl IT-system som ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Som projektledare driver vi projektet framåt tillsammans med er genom vår väl beprövade projektmetod som bygger på snart 40 års erfarenhet av att implementera lösningar för verksamhetsstyrning. 

Våra konsulter besitter djupa kunskaper kring verksamhetsstyrning och beslutsstöd vilket har lett till att alla våra projekt varit mycket lyckosamma med bra referenser. 

Mercurs konsulter har stor kunskap inom ekonomistyrning, Business Controll implementeirng och teknisk expertis. Genom att använda en bebrövad projektmetod, som bygger på 30 års erfarenhet, bidrar till en hög kundnöjdhet

Från offert till körklart inom någon månad 

Vi anpassar och installerar Mercur Business Control hos er vanligtvis inom en eller ett fåtal månader från godkänd offert. En kostnadseffektiv process med minimal insats från kunden. Systemet kommer snabbt i drift och direkt skapas konkreta resultat i form av kostnadskontroll, bättre beslutsunderlag, större engagemang samt effektivare planerings- och uppföljningsprocesser. 

Implementeringsprocessen - Från planering till körbart system inom ett par månader

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt