Konsulttjänster 

Självklart hjälper vi dig hela vägen fram! Vi kan utföra alla tjänster i samband med införandet av Mercur Business Control så som kravanalys, kundanpassningar, installationer, utbildning, underhåll, vidareutveckling och support. Eller så kan vi sätta upp systemet tillsammans med er och efter lite utbildning kan ni bygga nya rapporter och vidareutveckla systemet själva

Kunskaper och erfarenheter ger dig trygghet 

Våra konsulter har lång erfarenhet och stor kunskap i ämnesområdet och implementering av Business Control-system i en mängd olika typer av branscher, företag och organisationer. Vi har kombinerade erfarenheter och kunskaper om såväl IT-system som ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Som projektledare driver vi projektet framåt tillsammans med er genom vår väl beprövade projektmetod som bygger på snart 40 års erfarenhet av att implementera lösningar för verksamhetsstyrning. 

Våra konsulter besitter djupa kunskaper kring verksamhetsstyrning och beslutsstöd vilket har lett till att alla våra projekt varit mycket lyckosamma med bra referenser. 

Implementeringsprocessen - Från planering till körbart system inom ett par månader

Från offert till körklart inom någon månad 

Vi anpassar och installerar Mercur Business Control hos er vanligtvis inom en eller ett fåtal månader från godkänd offert. En kostnadseffektiv process med minimal insats från kunden. Systemet kommer snabbt i drift och direkt skapas konkreta resultat i form av kostnadskontroll, bättre beslutsunderlag, större engagemang samt effektivare planerings- och uppföljningsprocesser. 

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information!Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom