Media & Kommunikation 

Vi har arbetat många år med kunder inom media och kommunikation och stött på många utmaningar som vi tagit fram olika lösningar för. Det finns ett stort behov av att centralisera produktion och distribution samt effektivisera produktionen. Det är även viktigt att kunna räkna på ROI och skapa mätbarhet genom nyckeltal vilket är några av de utmaningar branschen står inför.

Utmaningar i branschen: 

  • Annonsörerna börja ställa allt högre krav på ROI och mätbarhet

  • Konsolidering och antal samarbeten 

  • Centralisera aktiviteter och administration

  • Anpassa och modernisera IT-systemen för den digitala affären

Vi har löst dessa genom: 

  • En lösning med stöd för olika affärsmodeller inom medieföretagens olika verksamhetsgrenar. 

  • Integration med verksamhetssystem för basdata för planering och nyckeltal för uppföljning.

  • En lösning som är enkel att använda även för ”icke-ekonomer” med resultat- eller kostnadsansvar. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom