Tjänsteföretag 

Vi har arbetat i många år med olika tjänsteföretag och stött på utmaningar som vi tagit fram olika lösningar för. Det finns behov av att skapa en tydligare överblick över beläggningsgraden och dess utveckling samt decentralisera resultatansvaret vilket är några av de utmaningar branschen står inför.
 

Utmaningar i branschen: 

  • Decentraliserat resultatansvar 

  • Snabbt och enkelt kunna följa upp hur verksamheten utvecklas

  • Tydlig överblick av beläggningsgraden och dess utveckling 

Vi har löst dessa genom: 

  • En gemensam lösning för uppföljning av t ex medarbetare, tjänster, projekt, aktiviteter och kunder

  • Analys av hur tillgänglig tid fördelas på olika aktiviteter

  • Gruppering av aktiviteter på fakturerbar tid, intern tid osv

  • Nyckeltal för uppföljning av t ex beläggnings- och faktureringsgrad

  • Lönsamhetsuppföljning med jämförelse mot budget och prognoser 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom