Helintegrerad avtalsportfölj för
Loomis med Mercur 

Centralt för styrningen och uppföljningen hos Loomis och deras 150 Mercur-användare är avtalsportföljen vilken är helt integrerad i Mercur och ger möjlighet att följa upp intäkter och prisförändringar per avtal, kund och produkt. Dessutom använder Loomis Mercur för uppföljning av anläggningsregister och balansräkning samt för budgetering och rullande tremånadersprognoser. Kopplingen mot IBS Attest ger möjlighet att visa inskannade fakturor i Mercurs transaktionsläge.

Loomis har specialiserat sig på kontantflöden och arbetar uteslutande med kontanthantering. Loomis hjälper sina kunder med att skapa kostnadseffektiva lösningar för kontanthantering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Östra Hamngatan 17, SE-411 10 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom