Helintegrerad avtalsportfölj för
Loomis med Mercur 

Centralt för styrningen och uppföljningen hos Loomis och deras 150 Mercur-användare är avtalsportföljen vilken är helt integrerad i Mercur och ger möjlighet att följa upp intäkter och prisförändringar per avtal, kund och produkt. Dessutom använder Loomis Mercur för uppföljning av anläggningsregister och balansräkning samt för budgetering och rullande tremånadersprognoser. Kopplingen mot IBS Attest ger möjlighet att visa inskannade fakturor i Mercurs transaktionsläge.

Loomis har specialiserat sig på kontantflöden och arbetar uteslutande med kontanthantering. Loomis hjälper sina kunder med att skapa kostnadseffektiva lösningar för kontanthantering.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt