Egen modell för personalbudget hjälper Randstad med bemanningsverksamheten 

Randstad (fd Proffice) med verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland använder sig av Mercur främst för budget- och prognosprocesserna. 

Vi har stor nytta av systemets inbyggda funktioner för att skapa logiska samband mellan olika delmoment i budgetprocessen. Mercur Business Control konsoliderar och eliminerar resultatet för koncernen samt stödjer simulering och ger möjlighet att från central nivå enkelt styra och överblicka budget- och prognosprocesserna. Systemet ger även kalkylstöd för att räkna på nya affärer i volymer och kronor.

Mercurs lösning inkluderar en omfattande personalbudgetmodell som stöd för vår bemanningsverksamhet.

Randstad är en av Nordens största specialister inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Med engagemang och lyhördhet hjälper man människor och företag att hitta lösningar för att utvecklas. Randstad består av Dfind och Antenn och har omkring 10 000 medarbetare. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom