Gemensam plattform för effektivare planering och uppföljning hos Coromatic

Coromatic, med ansvar för att säkra tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar, hade sedan en tid upplevt begränsningar med sin tidigare lösning för verksamhetsstyrning. Med hjälp av Mercur har man nu kommit till nästa nivå.

Mercur Business Control® ger Coromatic ett heltäckande systemstöd som samlar all data för budget, prognos, rapportering och analys i en gemensam lösning för hela organisationen. Mercur Business Control® erbjuder även ett flertal integrationer med Coromatics källsystem som omfattar redovisningsdata, kunddata, orderinformation och personaldata.

Coromatic har tillsammans med Mercur utvecklat en budgetmodell som baseras på bland annat orderstock, orderingång och marginaler. Beläggningsgrad är ett annat exempel på drivare som används i budgetprocessen och som har en direkt koppling till omsättning och resultat. En finess med lösningen är att det går smidigt att simulera olika scenarion genom att ändra dessa parametrar. Lösningen omfattar även internhandel mellan affärsområdena med funktioner för att hantera elimineringar på ett enkelt sätt. 

Målet har varit att automatisera så mycket arbete som möjligt för att effektivisera och höja träffsäkerheten i planeringsprocesserna. Som exempel på det kan också nämnas att allokeringar av overheadkostnader görs av systemet med hjälp av centralt definierade fördelningsnycklar och att personalbudget kan göras detaljerat och på individnivå. 

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.
Cormatics kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic har mer än 550 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom