Med Mercur Business Control har CPL Resources skapat en enhetlig lösning för finansiell planering och analys

Efter att ha förlitat sig på Excel och olika system för sin budgetering, prognostisering och rapportering, bestämde sig CPL för att hitta en ny lösning. Valet föll på Mercur Business Control och CPL har nu en enhetlig, gemensam lösning för hela organisationens finansiella planering och analys. 

Bakgrund 

CPL har historiskt sett förlitat sig på Excel för budgetering, prognostisering och rapportering. Företaget är börsnoterat på den irländska börsen och ett företag som både växer organiskt och genom  förvärv. Finansavdelningen insåg därför att det inte längre var hållbart att förlita sig på Excel. 

Vid sidan av Excel investerade CPL även i Power BI, som dock inte bedömdes vara lämpligt att förvalta inom ekonomifunktionen. För att uppfylla behoven upplevde CPL att de behövde en mer flexibel lösning samtidigt som ägarskapet inom ekonomifunktionen var viktigt.

Som organisation ville CPL förkorta budgeterings- och prognoscyklerna, öka noggrannheten och erbjuda tydliga och detaljerade finansiella siffror. Med en erfaren ekonomifunktion ville de skapa mer tid för ekonomifunktionen att engagera sig i verksamheten och ge bättre stöd. Att implementera en ny lösning handlade inte bara om att ersätta Excel utan även att frigöra erfarna medarbetare till att leverera mervärde till verksamheten.

När kraven för ett nytt system samlades utgick CPL både från ett  slutanvändarperspektiv och från behoven inom ekonomi, ledning och styrelse. Därigenom kunde CPL säkerställa att lösningen skulle möta behoven såväl för den operativa verksamheten som för ekonomistyrningen.

Mercur Business Control blev valet

En av de många anledningarna till att CPL valde Mercur var människorna, främst ur ett presales- och konsultperspektiv. Mercur, som organisation, lyssnade på oss och förstod oss. De anpassade sin lösning för att möta våra intressenters behov. Vi valde Mercur på grund av deras enkla prenumerations- och supportmodell, vilket ger en stark avkastning på vår investering.

Mercur, som organisation, lyssnade på oss och förstod oss. De anpassade sin lösning för att möta våra intressenters behov

Karen Sheridan, Finans, CPL Resources

Implementering

Det ursprungliga målet var att lansera budgetering, följt av ledningsrapportering, men mitt i projektet köptes CPL upp av Outsourcing Inc i Japan och avnoterades.  Eftersom CPL förvärvades mitt i implementeringen var vi tvungna att ändra våra prioriteringar, men tack vare ekonomiavdelningens strävan att göra sig av med den tidigare Excel-miljön och få i gång Mercurs agila implementeringsmodell, levererades  projektet både i tid och inom budget. Implementeringen för Management Reporting och Budgeting tog totalt fem månader.

För att förbättra sin automatiserade process har CPL integrerat sitt affärssystem, SAFE Financials, och  tid- och försäljningsrapporteringssystemet, Access Pay & Bill, med Mercur Business Control. Att ha all information i en enda lösning gör det lättare att ha kontroll och överblick över siffrorna och CPL behöver inte längre fråga olika system för att få rätt siffror.

Värdet av Mercur Business Control 

Tack vare Mercur Business Controls snabbhet och robusthet kan CPL ta in detaljer på transaktionsnivå för att stödja verksamheten och sitt beslutsfattande utan att behöva fråga flera system. Vi sparar enorm tid under bokslutsprocessen och undviker iterativa frågor, eftersom all data nu finns i en enda källa som är lätt att fråga. 

"Vi har har sparat mycket tid i vår budgeteringscykel som har minskat från tolv veckor före Mercur till fyra veckor. Sedan CPL implementerade Mercur har många i personalstyrkan hittat mer tid att leverera värde som affärspartner till organisationen. Vi fortsätter att utforska och utveckla Mercur Business Control för att stödja vår affärstillväxt och effektivitet i  finansfunktionen."

Om CPL RESURSER:

Bransch: Service, rekrytering och entreprenad
Intäkter: 700 miljoner euro
Antal anställda: 700+
Om företaget: CPL Resources är en global leverantör av arbetskraftslösningar till nystartade företag, multinationella företag och små och medelstora företag i alla sektorer, från läkemedel till fondredovisning. CPL Resources Group grundades 1989 och består nu av 23 varumärken som finns i 11 länder och mer än 41 kontor. Att matcha rätt talang till rätt organisation är den centrala vägledande principen i allt vi gör. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom