Tillämpningar 

Erfarenhetsbaserade lösningsförslag 

Mercur har snart 50 års erfarenhet av att införa lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd och förfogar därför över ett omfattande bibliotek av lösningsförslag inom olika områden. Våra konsulter har lång erfarenhet av att införa och anpassa lösningar och nedan följer ett antal exempel på vanliga tillämpningar i Mercur Business Control. 

 

Område

Exempel på funktionalitet

Personal

Detaljerad personalbudget på individnivå

Inköp

Uppföljning av inköpare, avtal och leverantörer

Försäljning

Planering och uppföljning på artikel, kund och säljare

Tidrapportering

Analys av nedlagd tid per kund, arbetskod och aktivitet 

Kassaflöde

Prognostisering av kassaflöde på valfri tidshorisont

Projekt

Analys av projektutfall mot budget per projektägare

Konsolidering

Automatisk operativ konsolidering på alla koddelar

Investeringar

Investeringsbudget och avskrivningsprognos per anläggningstyp

Benchmarking

Spontana rankningrapporter på valfritt nyckeltal

Intresserad av att veta mer? 

Hör av dig till oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom