Mercur Start

Tillämpningar 

Erfarenhetsbaserade lösningsförslag 

Mercur har över 40 års erfarenhet av att införa lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd och förfogar därför över ett omfattande bibliotek av lösningsförslag inom olika områden. Våra konsulter har lång erfarenhet av att införa och anpassa lösningar och nedan följer ett antal exempel på vanliga tillämpningar i Mercur Business Control. 

 

Område

Exempel på funktionalitet

Personal

Detaljerad personalbudget på individnivå

Inköp

Uppföljning av inköpare, avtal och leverantörer

Försäljning

Planering och uppföljning på artikel, kund och säljare

Tidrapportering

Analys av nedlagd tid per kund, arbetskod och aktivitet 

Kassaflöde

Prognostisering av kassaflöde på valfri tidshorisont

Projekt

Analys av projektutfall mot budget per projektägare

Konsolidering

Automatisk operativ konsolidering på alla koddelar

Investeringar

Investeringsbudget och avskrivningsprognos per anläggningstyp

Benchmarking

Spontana rankninsgrapporter på valfritt nyckeltal

 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt