Tillämpningar 

Erfarenhetsbaserade lösningsförslag 

Mercur har över 40 års erfarenhet av att införa lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd och förfogar därför över ett omfattande bibliotek av lösningsförslag inom olika områden. Våra konsulter har lång erfarenhet av att införa och anpassa lösningar och nedan följer ett antal exempel på vanliga tillämpningar i Mercur Business Control. 

 

Område

Exempel på funktionalitet

Personal

Detaljerad personalbudget på individnivå

Inköp

Uppföljning av inköpare, avtal och leverantörer

Försäljning

Planering och uppföljning på artikel, kund och säljare

Tidrapportering

Analys av nedlagd tid per kund, arbetskod och aktivitet 

Kassaflöde

Prognostisering av kassaflöde på valfri tidshorisont

Projekt

Analys av projektutfall mot budget per projektägare

Konsolidering

Automatisk operativ konsolidering på alla koddelar

Investeringar

Investeringsbudget och avskrivningsprognos per anläggningstyp

Benchmarking

Spontana rankningrapporter på valfritt nyckeltal

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Great place to work logo
UC

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom