Konsolidering

Mercur Business Control som flerbolagslösning 

Mercur Business Control hanterar enkelt flera bolag i en och samma installation. Bolagen får då stor frihet inom systemet – bland annat kan de olika bolagen ha unika dimensioner (koddelar), behörigheter och rapporter. Men de kan också dela gemensamma strukturer och definitioner som skall gälla för samtliga bolag.

Konsolidering

Med Mercur Business Control kan du automatisera stora delar av din bokslutsprocess, från datainsamling till konsolidering och produktion av bokslutsrapporter. Bokslutscykeln förkortas avsevärt samtidigt som du säkerställer effektiv avstämning, datakvalitet och transparens.

Flexibel konsolidering 

Mercur Business Control är förberett för att konsolidera flera bolag till ett koncernbolag. Om dotterbolagen har olika kod- och kontoplan kan översättningstabeller skapas för att konvertera dotterbolagsdata till en gemensam struktur. Vid konsolideringen definieras vilken detaljnivå som skall finnas i koncernbolaget. Det är exempelvis möjligt att ta med underliggande strukturer upp på koncernnivå så att analyser på dessa begrepp, t ex produkter eller kunder, kan göras på konsoliderad nivå.

Valutaomräkning, elimineringar och justeringar 

Valutakonvertering och eliminering av interna transaktioner utförs automatiskt av systemet vid konsolidering till koncernbolag. Det är dessutom möjligt att använda inmatningsblanketter för att hantera manuella elimineringar och justeringar på valfri nivå.

Läs er om Konsolidering här -->

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom