Bostäder & Fastigheter 

Vi har arbetat många år med kunder inom bostads- och fastighetsbranschen och stött på många utmaningar som vi har tagit fram lösningar för. Det finns t. ex. ett stort behov av att effektivisera planering och uppföljning av underhålls- och nybyggnadsprojekt inklusive dess effekter på finansiering och likviditet. 

Utmaningar i branschen: 

 • Ökande kostnader för finansiering och personal.

 • Att kostnadseffektivt tillgodose behovet av fler bostäder 

 • Att gå från central styrning till ett delegerat resultat- och kostnadsansvar. 

 • Effektivisera planering och uppföljning av nybyggnadsprojekt.

 • Effektivisera personalplaneringen med dess många medarbetarkategorier. 

 • Att kunna använda en stor mängd grunddata om fastighetsbeståndet för att skapa nyckeltalsanalyser och jämförbarhet.

Vi har löst dessa genom: 

 • Stöd för en process som kombinerar centrala ramar med planering från resultat- och kostnadsansvariga.

 • En lösning som är enkel att använda för ”icke-ekonomer” med resultat- eller kostnadsansvar.

 • Funktioner för projektbudgetering och uppföljning av olika projekttyper.

 • Detaljerad personalbudget på individnivå med koppling till lönesystem.

 • Tydliga och användarvänliga rapporter och nyckeltalsanalyser med koppling till information från fastighetssystem och andra datakällor.

Läs merLäs mindre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom