Bostäder & Fastigheter 

Vi har arbetat många år med kunder inom bostads- och fastighetsbranschen och stött på många utmaningar som vi har tagit fram lösningar för. Det finns t. ex. ett stort behov av att effektivisera planering och uppföljning av underhålls- och nybyggnadsprojekt inklusive dess effekter på finansiering och likviditet. 

Utmaningar i branschen: 

 • Ökande kostnader för finansiering och personal.

 • Att kostnadseffektivt tillgodose behovet av fler bostäder 

 • Att gå från central styrning till ett delegerat resultat- och kostnadsansvar. 

 • Effektivisera planering och uppföljning av nybyggnadsprojekt.

 • Effektivisera personalplaneringen med dess många medarbetarkategorier. 

 • Att kunna använda en stor mängd grunddata om fastighetsbeståndet för att skapa nyckeltalsanalyser och jämförbarhet.

 

Vi har löst dessa genom: 

 • Stöd för en process som kombinerar centrala ramar med planering från resultat- och kostnadsansvariga.

 • En lösning som är enkel att använda för ”icke-ekonomer” med resultat- eller kostnadsansvar.

 • Funktioner för projektbudgetering och uppföljning av olika projekttyper.

 • Detaljerad personalbudget på individnivå med koppling till lönesystem.

 • Tydliga och användarvänliga rapporter och nyckeltalsanalyser med koppling till information från fastighetssystem och andra datakällor.

 

Se hur vi har hjälpt andra inom din bransch! 

Seminarier

Kom och lyssna på hur en av våra kunder skapat en gemensamma lösning för planering, rapportering och analys med hjälp av Mercur Business Control.

Läs mer här!

 

Vill du veta mer?
Kontakta mig!

Johan Runius

Affärsansvarig

Telefon:+4684596900Mobil:+46702716670

Mail:

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt