Mercur Start

Projektbudgetering

Projekt – ett kompletterande perspektiv 

Många företag och organisationer har behov av att koppla intäkter, kostnader och investeringar till uppföljningsbegrepp som kompletterar de traditionella begreppen som t ex konto, kostnadsställe, avdelning, ansvar och liknande. I redovisningen sker detta ofta genom tillägg av projektkoder. Projektredovisningen erbjuder ett kompletterande perspektiv på verksamheten och möjliggör en alternativ ansvarsfördelning vid sidan av den vanliga som ofta utgår från organisationsstrukturen.

Medan den traditionella uppföljningen ofta är kopplad till månad eller år varierar ofta tidsperspektivet för projekt, vilka ofta kan löpa över flera år.

Vid uppföljning av projekt finns det ofta också önskemål om att man ska kunna kategorisera projekt, t ex på investeringsprojekt, renoveringsprojekt, utbytesprojekt, nybyggnadsprojekt, utvecklingsprojekt etc.

Läs mer om Projektbudgetering här -->

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt