Projektbudgetering

Projekt – ett kompletterande perspektiv 

Många företag och organisationer har behov av att koppla intäkter, kostnader och investeringar till uppföljningsbegrepp som kompletterar de traditionella begreppen som t ex konto, kostnadsställe, avdelning, ansvar och liknande. I redovisningen sker detta ofta genom tillägg av projektkoder. Projektredovisningen erbjuder ett kompletterande perspektiv på verksamheten och möjliggör en alternativ ansvarsfördelning vid sidan av den vanliga som ofta utgår från organisationsstrukturen.

Medan den traditionella uppföljningen ofta är kopplad till månad eller år varierar ofta tidsperspektivet för projekt, vilka ofta kan löpa över flera år.

Vid uppföljning av projekt finns det ofta också önskemål om att man ska kunna kategorisera projekt, t ex på investeringsprojekt, renoveringsprojekt, utbytesprojekt, nybyggnadsprojekt, utvecklingsprojekt etc.

Läs mer om Projektbudgetering här -->

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom