Transport 

Vi har arbetat många år med kunder inom transport och logistik där vi tagit fram olika lösningar för de utmaningar som branschen står inför. Transportbranschen stöter idag på stora utmaningar bland annat kring olika klimat- och miljöfrågor till följd av kundernas krav på miljövänlig transport, politiska beslut avseende höjda miljökrav, skatter och andra regleringar och en långsiktig teknikutveckling.

Utmaningar i branschen: 

  • Politiska beslut för höjda miljökrav och klimatfrågor

  • Förändrade kalkylmodeller 

  • Hållbarhetsredovisning och nyckeltal 

  • Effektivisering eller investeringar i IT-lösningar

 

Vi har löst dessa genom: 

  • KPI-hanteringen för styrning mot och uppföljning av nyckeltal, så kallade Key Performance Indicators.

  • Modulen Målstyrning som hjälper till att få en systematiserad överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen och vilka aktiviteter som utförs för att uppnå målen.

 

Se hur vi hjälpt andra inom just din bransch! 

Seminarier

Kom och lyssna på hur en av våra kunder skapat en gemensamma lösning för planering, rapportering och analys med hjälp av Mercur Business Control.

Läs mer här!

 

Vill du veta mer?
Kontakta mig! 

Pehr Fahleson

Affärsansvarig

Telefon:+4684596754Mobil:+46703501751

Mail:

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt