Transport 

Vi har arbetat många år med kunder inom transport och logistik där vi tagit fram olika lösningar för de utmaningar som branschen står inför. Transportbranschen stöter idag på stora utmaningar bland annat kring olika klimat- och miljöfrågor till följd av kundernas krav på miljövänlig transport, politiska beslut avseende höjda miljökrav, skatter och andra regleringar och en långsiktig teknikutveckling.
 

Utmaningar i branschen: 

  • Politiska beslut för höjda miljökrav och klimatfrågor

  • Förändrade kalkylmodeller 

  • Hållbarhetsredovisning och nyckeltal 

  • Effektivisering eller investeringar i IT-lösningar

 

Vi har löst dessa genom: 

  • KPI-hanteringen för styrning mot och uppföljning av nyckeltal, så kallade Key Performance Indicators.

  • Modulen Målstyrning som hjälper till att få en systematiserad överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen och vilka aktiviteter som utförs för att uppnå målen.

Läs merLäs mindre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom