MTR Nordic sparar tid med Mercur Business Control

Transportföretaget MTR Nordic, med ansvar för att driva Stockholms Tunnelbana och även MTR Express på sträckan Stockholm-Göteborg, använder Mercur Business Control för rapportering, analys, budget, prognos och målstyrning samt KPI-hantering. 

KPI-hanteringen innebär styrning mot och uppföljning av nyckeltal, så kallade Key Performance Indicators. KPI-hantering finns inom områdena Säkerhet, Miljö, Kundservice, Medarbetare och Ekonomi. 

Då MTR Nordic är ett personalintensivt företag sker mycket analys av FTE, Full-time equivalents, samt personaluppföljning. Mercur Business Control används även för månadsrapportering, rapportering till huvudkontoren i London och Hong Kong samt avvikelseanalys.

Mercur är lätt att anpassa och gör så att vi sparar mycket tid vid t.ex. löneanalys som tidigare genomfördes i Excel.

MTR Nordic upplever att Mercur Business Control ger dem större möjligheter att bygga vidare på analyser och använder sig mycket av att analysera bl.a. prognoser.  MTR använder sig även av modulen Målstyrning som hjälper dem få en systematiserad överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen och vilka aktiviteter som utförs för att uppnå målen.

Tidigare hade MTR Oracle. De upplever att Mercur är mycket mer dynamiskt, lättare programmeringsmöjligheter så det går att bygga egna rapporter som är mer anpassat efter verksamheten. Nu behövs det inte programmering varje gång man skapar en rapport.

Mercur ger en ökad kostnadskontroll. Vi kan styra behörigheter och ge behörigheter till fler, till olika chefer istället för att allt ska gå via en controller.

Joachim Carlen

Mercur Business Control integreras med MTRs datalager som i sin tur hämtar data från bl.a. Visma och HR+. MTR Nordic har ca 100 användare. 

MTR Nordics vision är att vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen.
MTR Nordic ingår i den globala MTR-koncernen som etablerades i Hongkong 1975, med uppdrag att etablera och driva tunnelbana i Hongkong. MTR står för Mass Transit Railway. År 2000 noterades MTR på Hongkong-börsen, men är än idag majoritetsägt av den särskilda kinesiska administrationen som styr Hongkong.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom