MTR Nordic sparar tid med Mercur
Business Control

Transportföretaget MTR Nordic, med ansvar för att driva Stockholms Tunnelbana och även MTR Express på sträckan Stockholm-Göteborg, använder Mercur Business Control för rapportering, analys, budget, prognos och målstyrning samt KPI-hantering. KPI-hanteringen innebär styrning mot och uppföljning av nyckeltal, så kallade Key Performance Indicators. KPI-hantering finns inom områdena Säkerhet, Miljö, Kundservice, Medarbetare och Ekonomi. 

Då MTR Nordic är ett personalintensivt företag sker mycket analys av FTE, Full-time equivalents, samt personaluppföljning. Mercur Business Control används även för månadsrapportering, rapportering till huvudkontoren i London och Hong Kong samt avvikelseanalys.

 

Mercur är lätt att anpassa och gör så att vi sparar mycket tid vid t.ex. löneanalys som tidigare genomfördes i Excel.

 

MTR Nordic upplever att Mercur Business Control ger dem större möjligheter att bygga vidare på analyser och använder sig mycket av att analysera bl.a. prognoser.  MTR använder sig även av modulen Målstyrning som hjälper dem få en systematiserad överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen och vilka aktiviteter som utförs för att uppnå målen.

Mercur Business Control integreras med MTRs datalager som i sin tur hämtar data från bl.a. Visma och HR+. MTR Nordic har ca 100 användare. 

 

MTR Nordics vision är att vara ett ledande globalt företag som genom omsorgsfull service länkar samman och utvecklar samhällen.
MTR Nordic ingår i den globala MTR-koncernen som etablerades i Hongkong 1975, med uppdrag att etablera och driva tunnelbana i Hongkong. MTR står för Mass Transit Railway. År 2000 noterades MTR på Hongkong-börsen, men är än idag majoritetsägt av den särskilda kinesiska administrationen som styr Hongkong.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt