Bättre noggrannhet hos Stena Bulk med Mercur för rapportering, analys, budget och prognos

För Stena Bulk, ett internationellt ledande tankrederi, är noggrannhet vid valutaomräkningen väldigt viktigt. Därför ser man stora fördela med att Mercur Business Control kan användas för den dagliga exakta valutaomräkningen på transaktionsnivå avseende såväl utfall som budget och prognos. 

 

Vi uppskattar att förvaltningen av systemet kan skötas på egen hand och att man inte behöver löpande konsulttjänster för att skapa integrationer, rapporter och blanketter.

 

Systemet har integrerats med Shipnet för operativ fartygsanalys samt med Agresso för den finansiella uppföljningen. Vid behov finns det även möjlighet att föra in data via importer från Excel. 

 

Stena Bulk är ett ledande internationellt tankrederi med en flotta på cirka 100 fartyg som erbjuder säkra och kostnadseffektiva transporter av olja, LNG och petroleumprodukter. Stena Bulks huvudkontor ligger i Göteborg med lokala kontor i Houston, Rio och Singapore.

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt