Bättre noggrannhet hos Stena Bulk med Mercur för rapportering, analys, budget och prognos

För Stena Bulk, ett internationellt ledande tankrederi, är noggrannhet vid valutaomräkningen väldigt viktigt. Därför ser man stora fördela med att Mercur Business Control kan användas för den dagliga exakta valutaomräkningen på transaktionsnivå avseende såväl utfall som budget och prognos. 

Vi uppskattar att förvaltningen av systemet kan skötas på egen hand och att man inte behöver löpande konsulttjänster för att skapa integrationer, rapporter och blanketter.

Systemet har integrerats med Shipnet för operativ fartygsanalys samt med Agresso för den finansiella uppföljningen. Vid behov finns det även möjlighet att föra in data via importer från Excel. 

Stena Bulk är ett ledande internationellt tankrederi med en flotta på cirka 80 fartyg som erbjuder säkra och kostnadseffektiva transporter av olja, LNG och petroleumprodukter. Stena Bulks huvudkontor ligger i Göteborg med lokala kontor i Houston, Rio och Singapore.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom