Mercur Start
målstyrning

Från strategi till handling med Mercur
för målstyrning

Gå från strategier till mål och handling med Mercur Business Control! Målstyrning skapar förutsättningar för effektiv verksamhetsstyrning som komplement till de traditionella budget- och prognosprocesserna inom ramen för samma lösning.

Målstyrning för effektivare verksamhetsstyrning  

Med Mercur för målstyrning får ni en kontinuerlig överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen och hur trenden ser ut samt status gällande de aktiviteter som planerats för att uppnå målen. Dessutom får medarbetare som ansvarar för aktiviteterna möjlighet att återrapportera om pågående och avslutade aktiviteter.

 

 

Analys av målstyrningsprocessen 

Analys av målstyrningsprocessen sker med ett så kallat Gantt-schema, dvs. ett flödesschema som ger en grafisk överblick över processen. Uppföljning av mål och mätetal sker i rapporter, dashboards eller scorecards som visar status och trend för de olika målen grupperade enligt olika områden.

 

Enkelt att komma igång 

Det är enkelt att komma igång med att använda Mercur Business Control för målstyrning. Alla funktioner finns som standard och är redo att konfigureras för att passa just er organisations målstyrningsprocesser. Givetvis är målstyrningen behörighetsstyrd och helt integrerad med Mercurs övriga funktioner för budget, prognos, rapportering och analys.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss för en kostnadsfri demo!

 

Målstyrning kan exempelvis användas för: 

  • Strategisk affärsstyrning

  • Balanserad styrning

  • Verksamhetsplan

  • Miljöplan

  • Kvalitetsstyrning

  • Mederbetarplan

  • Kundplan

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt