Från strategi till handling!

Målstyrning skapar förutsättningar för effektiv verksamhetsstyrning!

Mercur Business Control® för målstyrning

Gå från strategier till mål och handling med Mercur Business Control®! Målstyrning skapar förutsättningar för effektiv verksamhetsstyrning som komplement till de traditionella budget- och prognosprocesserna inom ramen för samma lösning.

Målstyrning för effektivare verksamhetsstyrning

Med Mercur för målstyrning får ni en kontinuerlig överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen och hur trenden ser ut samt status gällande de aktiviteter som planerats för att uppnå målen. Dessutom får medarbetare som ansvarar för aktiviteterna möjlighet att återrapportera om pågående och avslutade aktiviteter.

 

Analys av målstyrningsprocessen 

Analys av målstyrningsprocessen sker med ett så kallat Gantt-schema, dvs. ett flödesschema som ger en grafisk överblick över processen. Uppföljning av mål och mätetal sker i rapporter, dashboards eller scorecards som visar status och trend för de olika målen grupperade enligt olika områden.

 

Enkelt att komma igång 

Det är enkelt att komma igång med att använda Mercur Business Control® för målstyrning. Alla funktioner finns som standard och är redo att konfigureras för att passa just er organisations målstyrningsprocesser. Givetvis är målstyrningen behörighetsstyrd och helt integrerad med Mercurs övriga funktioner för budget, prognos, rapportering och analys.

Målstyrning kan exempelvis användas för: 

  • Strategisk affärsstyrning

  • Balanserad styrning

  • Verksamhetsplan

  • Miljöplan

  • Kvalitetsstyrning

  • Mederbetarplan

  • Kundplan

Se hur vi hjälpt våra kunder nå bättre resultat!

Intresserad av att veta mer? 

Hör av dig till oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom