Säker affärsplanering på
AJ Produkter med Mercur 

AJ Produkter har gått från flera komplexa, tidskrävande planeringsprocesser till en säker och robust plattform för planering, prognostisering och beslutsstöd med Mercur Business Control®.

AJ Produkter är en ledande tillverkare och leverantör av produkter och utrustning för arbetsplatser som kontor, skolor, lager och industri. Med ca 20 000 produkter på 20 marknader med erfarenheter inom detaljhandeln sen 1975 erbjuder AJ Produkter en helhetslösning från behov till färdig produkt.

Bakgrund 

Efter en snabb internationell expansion blev planeringsprocesserna alltmer komplexa och tidskrävande hos AJ Produkter. Det fanns ett behov av att ersätta tidigare manuella processer där landschefer, fabrikschefer och andra beslutsfattare behövde skicka dussintals Excel-filer fram och tillbaka. Valet föll på Mercur Business Control där AJ Produkter nu kan dra nytta av att arbeta i en gemensam lösning som sparar tid, höjer kvalitén och erbjuder bättre affärsinsikt för medarbetare på alla nivåer.

Före införandet av Mercur kunde en budget ta upp till sex månader att lägga. Tiden till analys och uppföljning fanns inte. Risken att data kunde vara inaktuell uppkom i och med versionshanteringen av olika Excel filer samt olåsta formler. Även konsolideringen var svår att få ihop på grund av olika valutor och interna mellanhavanden. 

Snabb implementering

Implementeringen gick snabbt och före sommaren 2019 genomfördes uppstartsmötet inför projektet. Hela Europa fick intern utbildning i systemet och AJ Produkter kunde lägga sin första prognos redan i september 2019. 

Beslutsfattare på alla nivåer hos AJ Produkter använder Mercur Business Control för att analysera produktion och försäljning i detalj, få värdefull insikt och ha full kontroll över sina komplexa internationella tillverknings- och försäljningsprocesser.

Vi valde Mercur eftersom det är väldigt flexibelt och enkelt kan konfigureras för våra behov. En annan fördel är användarvänligheten, det är väldigt enkelt att mata in information och göra snabba analyser. Vi såg även att integrationer till andra system funkar väldigt bra då det var smidigt att hämta data från våra andra system.

Johan Granlund CFO AJ Produkter

Dimitris Karagianis, chefscontroller på AJ Produkter berättar om vinsterna med Mercur

En av vinsterna på vägen var att vi upptäckte många interna förbättringsåtgärder under projektets gång, däribland vikten av kvalitet på organisationens egen data som ska användas i lösningen, berättar Dimitris Karagianis, chefscontroller på AJ Produkter.

När projektet var i gång gick vi från en budgetprocess som tog 6 månader att utföra till att göra två prognoser och en budget på en månad vardera. 

Under den turbulenta tiden med Covid-19 kunde vi dessutom göra kontinuerliga simuleringar och snabbprognoser för att snabbt få in information om hur läget var i respektive land och på övergripande nivå för att snabbt kunna ta beslut, fortsätter Dimitris berätta. 

Framtidsplaner med Mercur 

AJ Produkter har som mål att expandera med 50% de kommande fyra åren med fokus på personlig service. Planer finns för att utöka användandet i Mercur med produktanalys, produktplanering och personalplanering från alla länder. AJ Produkter ser även över att skapa olika KPI:er för sina dashboards som kommer bidra till en tydlig och visuell bild av hur effektiva de är på att nå prioriterade mål. 

Tack vare Mercur har AJ Produkter fått kontroll över sin data och förstår förändringar i kunders köpvanor bättre. 

AJ Produkter

AJ Produkter grundades 1975 i Halmstad och har i 45 år har levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma sedan starten – att vara ett ledande företag som erbjuder förstklassiga och attraktiva produkter till rätt pris. 

Omsättning: 2 714 mkr

Anställda: ca 820 

Integration 

Affärssystem: Microsoft Dynamics AX
Fakturasystem: Medius Flow
Finansiell rapportering: AARO
HR system: Kontek

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

UC

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

Great place to work logo

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom