Coop Nord planerar och följer upp verksamheten med Mercur

Coop Nord som bedriver detaljhandel med butikskoncepten Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära m.fl. använder Mercur för budget, prognos, rapportering, analys, KPI:er och affärsplan. 

Verksamheten som är fördelad på cirka 80 försäljningsställen följs upp i Mercur Business Control där varje butikschef är involverad i planering och uppföljning. 

Varje butik kan i dashboard och rapporter följa upp sitt resultat samt se hur de ligger till mot jämförbara butiker (benchmarking).

Coop Nord uppskattar framför allt användarvänligheten i Mercur Business Control och möjligheten att göra mycket på egen hand som administratör av systemet.

Coop Nord en av landets största konsumentföreningar med sina ca 1150 anställda och nästan 300 000 medlemmar. Coop Nord bedriver verksamhet i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom