Från användarkrav till färdig lösning!

När Rusta började utvärdera en ny lösning för beslutsstöd var det flera olika faktorer som påverkade behoven. Rusta hade vuxit snabbt som organisation och koncern vilket medfört förändrade arbetsprocesser och arbetssätt. 

 
Den gamla lösningen var inte i fas med organisa­tionen och kunde inte tillgodose dagens informationsbehov då tillgång på data varierade väldigt mycket. I butiksleden fick man övergripande rapporter mailade till sig en gång i månaden utan möjlighet till att drilla ner och se bakgrunden till siffrorna.  

Om medarbetarna ville veta mer fick man ringa ekonomi­avdelningen. Analysarbete blev tidskrävande då många utvecklat egna rapporter för sina behov och tiden för att sammanställa data blev lång.

 

Snabbt att införa i hela organisationen 

Rusta valde att ta hjälp utifrån av Maria Alkbrant på Dirigus som extern konsult och projektledare pga. bristande interna resurser.  

Målet var redan från början att införa ett gemensamt användarvänligt verktyg för beslutsstöd för hela organisationen, dvs. för butiker, inköp, regionchefer och huvudkontor. Det var viktigt vid valet av lösning att systemet skulle stödja både planering och uppföljning. Ett av kraven var att det skulle vara ett beprövat verktyg som gick snabbt att införa utan att behöva vara beroende av konsulter för den dagliga verksamheten. 

Projektet påbörjades i januari 2012 och första rapporten togs ut i maj samma år. På ett år införde Rusta ett system som fungerade i hela organisationen med 155 användare.

 

Följer försäljningen i varuhusen 

Rusta har idag ca 350 användare, varav 200 är budgetansvariga. Behörigheten till Mercur är uppdelad på tre större grupper, Varuhus, Inköp och HK. Varuhusen följer främst försäljning, antal kunder och snittkvitto på dagsnivå. På månadsbasis är det omkostnadsrapporterna och resultaträkningen som är viktigast. 

Områdena Affär och Sortiment följer försäljning, TG och TB på både dag, månad ack och R12 basis. Mercur används även frekvent i Rustas OTB (Open To Buy) process. Planners uppdaterar löpande prognoserna i Mercur och får på så vis uppdaterat köputrymme vilket leder till en bra kontroll av både lager och LOH (Lagrets omsättningshastighet). 

På HK används Mercur för att följa omkostnader samt Resultaträkningen för samtliga bolag. 

 

"Genom Mercur får alla varuhuschefer tillgång till dynamiska rapporter och styrkort som visar försäljning och timmar per varuhus och dag med jämförelse mot budget och prognos. Där kan de också se sin ranking jämfört med övriga varuhus i samma region."

 

Sparat in otaliga timmar

Rusta har sparat in otaliga timmar i manuellt arbete i Excel och ökat medvetenheten om intäkter och kostnader i och med införandet av Mercur. Inköpsrapporten som tidigare tog två dagars manuellt arbete att ta fram, i och med att Rusta har många varugrupper som ger en omfattande rapport, ligger nu lättill­gängligt och alltid uppdaterad i Mercur.  

Rankingrapporten som tidigare gjordes av en person på vecko- och månadsbasis, tog tre timmar per gång. Idag ligger den som standardrapport med flera olika para­metrar som alla har tillgång till. 

 

Kopplingar mot IFS och Medius

Rusta har integrerat Mercur med affärssystemet IFS och sitt BI system samt Medius som hanterar fakturor.  

 

Inne dagligen i Mercur 

Mercur är en stor del av många medarbetares vardag på Rusta, ett stort antal användare är inne dagligen och tittar på olika försäljningsrapporter. Varje morgon går ett automatiskt mailutskick med en av försäljningsrapporterna ut till utvalda delar av organisationen. När det närmar sig budget och prognosarbete är ännu fler användare inne likaså vid månadsbokslut då ett antal användare månatligen går igenom sina omkostnader och resultat.

 

De största fördelarna med Mercur

Rusta listar de största fördelarna som Mercur har bidragit med:

  • Snabbare rapportering

  • Controllers och andra i organisationen kan ägna mer tid till analys än att sammanställa data

  • Förståelse för vad som belastar respektive varuhus och kostnadsställe vilket ger insikt i vilka kostnader och intäkter man själv kan påverka

  • Ökad kontroll som bidrar till lägre risk

  • Tydligt ägandeskap

  • Tydlig styrning mot budget

 

Framtiden för Rusta

Nästa steg för Rusta är att ta rapportering och analys till nästa nivå.  Rusta har bl.a. börjat distribuera ut dashboards/instrumentbrädor till varuhuschefer på dag-, vecko- och månadsbasis. På så sätt får de en snabb överblick av försäljningen, exempelvis vilka artiklar som sålt mest och hur de förhåller sig till andra varuhus i regionen och övriga landet. I och med uppgraderingen till Mercur Business Control 8 under hösten 2017 har en klar prestandaförbättring upplevts som lett till snabbare svarstider i systemet och samtidigt öppnat upp möjligheterna att följa upp sin data på ytterligare detaljnivå.

 

Mercurs lösning 

SYSTEM:

Mercur Business Control 

PROCESSER:

Budgetering

Prognostisering

Rapportering

Analys 

 

ÖVRIG INFORMATION:

Rusta har integrerat Mercur med affärssystemet IFS och sitt BI system samt Medius som hanterar fakturor.  

 

 

Om Rusta

BRANSCH:

Handel och distribution 

OMSÄTTNING:

4 500 MSEK (2017)

ANTAL ANSTÄLLDA:

1 700 (2017)

 

ÖVRIG BESKRIVNING:

Rusta vill göra det   lätt för människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris.   Sortimentet är brett och kretsar kring livet hemma. Rusta erbjuder produkter   inom säsong, inredning, DIY (Do It Yourself) och förbrukning, både för   hemmets ute- och innemiljöer. Rusta har i dag 86 varuhus i Sverige. 

 
 

 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt