Cervera använder Mercur Business Control för budget, prognos och rapportering

Cervera såg ett behov av att automatisera budget- och prognosarbetet. De ville även se över ett mer flexibelt och effektivt sätt att mäta och följa upp sin verksamhet.

Cervera eftersträvade bland annat färre manuella moment samt ökad kontroll och kvalitet. Därför genomfördes en upphandling av ett nytt system där valet föll på Mercur Business Control.

Cervera har med hjälp av Mercur satt upp integration mot ett flertal försystem, byggt inmatningsblanketter för budget och prognos samt tagit fram företagets rapportpaket. Nästa steg blir att göra sin likviditetsplanering samt koncernens konsolidering i Mercur.

Mercur har visat stor lyhördhet och förståelse för våra processer. Systemet lever väl upp till våra förväntningar och konsulterna gör ett mycket bra jobb.

Hans-Redig Bolin, CFO Cervera

”Vi är väldigt glada att ha Cervera som kunder. Vi ser att allt fler företag inom retail har börjat använda Mercur då det ger bättre kontroll ett stort mervärde för verksamheten. Ulf Alkelin, VD Mercur Solutions

Cervera är Sveriges ledande aktör inom kvalitetsprodukter till köket, hemmet och presentbordet med försäljning online och ett 70-tal butiker runt om i Sverige. Cervera vill göra matlagningen, och umgänget i hemmet, enkel och lustfylld med hjälp av ett modernt utbud som håller för ett långt och händelserikt liv. Cerveras ambition är att inspirera, utmana, förenkla, vässa och förbättra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom