Systembolaget använder Mercur i alla sina butiker 

Systembolagets över 400 butiker använder Mercur Business Control för sin dagliga uppföljning samt för budget och prognos. 

Lösningen omfattar även verksamhetsstyrning och beslutsstöd för centrala funktioner och områdeschefer, vilket totalt innebär över 600 Mercur-användare på Systembolaget. Mercur är kopplat till Systembolagets datalager vilket innehåller data från affärssystemet IFS, personalsystemet Heroma och andra verksamhetssystem. 

Systembolagets uppdrag är att med ensamrätt och med ansvar och god service, sälja alkoholdrycker samt att informera om alkoholens skadeverkningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Mercur Solutions AB

Mercur Solutions AB är ett svenskt företag som har över 40 års erfarenhet av att leverera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi är marknadsledande och skapar kundvärde i form av bättre resultat och högre effektivitet.

Huvudkontor Solna

Mercur Solutions AB
Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Kontor Malmö

Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

Kontor Göteborg

Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

United Kingdom

Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom