Rätt information för alla!

Med rätt information i rätt tid till rätt personer når du och ditt företag framgång!

  Rollbaserad utformning 

  Varje del av företaget erbjuds en rollbaserad utformning av systemet och den data de behöver för att fatta bättre beslut med hjälp av Mercur Business Control®. 

  Företagsledning

  Tydlig och översiktlig presentation av affärskritisk information 

  All information för styrning av verksamheten presenteras snabbt med indikatorer, grafer och tabeller i överskådliga dashboards, anpassade just för era uppföljnings- och analysbehov. Simulera och konsolidera utifrån senaste planen och sätt upp olika möjliga scenarion. Arbeta med strategisk planering och långtidsprognoser. 

  Med hjälp av styrkort kan ni översiktligt presentera affärskritisk information och styra mot mål med olika perspektiv, t ex finans-, kund-, process-, personal-, och miljöperspektiv.

  Operativ ledning

  Verksamhetsnära planering, målstyrning och uppföljning för alla funktioner

  Med samlad information från olika delar av verksamheten såsom produktion, personal, försäljning, marknad och inköp får du en komplett bild av företaget, både i utfalls- och trendanalyser och i uppföljning av avvikelser mot budget eller prognos. Du väljer själv hur detaljerad inmatningen ska vara – alltifrån detaljerad personalbudgetering på individnivå, investeringsplanering, projektplanering och volymbudgetering till mer övergripande planering av intäkter och kostnader. 

  Med Mercur för målstyrning får du dessutom en kontinuerlig överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen, hur trenden ser ut och status gällande de aktiviteter som planerats för att uppnå målen.

  Ekonomi- och controlling

  Ekonomi- och verksamhetsstyrning utan tidskrävande sammanställning

  På ett strukturerat sätt får du in data från verksamheten, både gällande utfall och plan och behöver inte lägga onödig tid på att sammanställa data. Data presenteras i tydliga rapporter som möjliggör en övergripande eller detaljerad analys genom nedbrytning och gör sammanställning och presentationsarbetet enklare. 

  Mercur Business Controls® inbyggda arbetsprocesskontroll visar tydlig status för dina medarbetare och du kan enkelt påminna spontant eller via fördefinierade deadlines. Du kan även generera rapportpaket som sammanställs i exempelvis PDF, Powerpoint och Excel som sedan kan skickas ut schemalagt per e-post.

  Övriga medarbetare

  Ökad delaktighet och större förståelse för företagets mål.

  Få tillgång till information relaterad till din dagliga verksamhet och följ dina kostnader via överskådliga rapporter som enkelt anpassas och som tillåter drill down till enskilda transaktioner och fakturor. Gör exempelvis en detaljerad plan utifrån drivare och få omedelbar sammanställning av data, kommentarer och dokument och behåll kontrollen på dina projekt med löpande avvikelseanalys.

   

   

  Intresserad av att veta mer? 

  Hör av dig till oss!

  Prenumerera på vårt nyhetsbrev

  UC

  Mercur Solutions AB

  Mercur Solutions är ett privatägt svenskt programvaruföretag som levererar och implementera lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi har funnits i snart 50 år och är marknadsledande med vår egenutvecklade standardapplikation Mercur Business Control®, för budget, prognos, rapportering, analys och målstyrning.

  Great place to work logo

  Huvudkontor Solna

  Mercur Solutions AB
  Vretenvägen 13, SE-171 54 Solna
  Telefon: +46 (0)8-459 69 00

  Kontor Malmö

  Stortorget 3, SE-211 22 Malmö

  Kontor Göteborg

  Kyrkogatan 24, SE-411 15 Göteborg

  United Kingdom

  Ocean House, The Ring, Bracknell RG12 1AX, United Kingdom