Mercur Start

Rätt information för alla nivåer

Med rätt information i rätt tid når du framgång! Varje del av företaget har tillgång till den data som gör att de kan fatta bättre beslut med hjälp av Mercur Business Control.
 

 
Företagsledning

Tydlig och översiktlig presentation av affärskritisk information 

All information för styrning av verksamheten presenteras snabbt med indikatorer, grafer och tabeller i överskådliga dashboards, anpassade just för era uppföljnings- och analysbehov. Simulera och konsolidera utifrån senaste planen och sätt upp olika möjliga scenarion. Arbeta med strategisk planering och långtidsprognoser. 

Med hjälp av styrkort kan ni översiktligt presentera affärskritisk information och styra mot mål med olika perspektiv, t ex finans-, kund-, process-, personal-, och miljöperspektiv. 

 

 
Operativ ledning

Verksamhetsnära planering, målstyrning och uppföljning för alla funktioner

Med samlad information från olika delar av verksamheten såsom produktion, personal, försäljning, marknad och inköp får du en komplett bild av företaget, både i utfalls- och trendanalyser likväl som i uppföljning av plan. Du väljer själv hur detaljerad inmatningen ska vara – alltifrån personalbudgetering på individnivå, investeringsplanering med avskrivningar, projektplanering, volymbudgetering med prislistor till kostnadsindelad övergripande planering. 

Med Mercur för målstyrning får du dessutom en kontinuerlig överblick över hur organisationen presterar i förhållande till målen och hur trenden ser ut samt status gällande de aktiviteter som planerats för att uppnå målen.

 

 
Ekonomi

Ekonomi- och verksamhetsstyrning utan tidskrävande sammanställning

På ett strukturerat sätt får du in data från verksamheten, både gällande utfall och plan och behöver inte lägga onödig tid på att sammanställa data. Data presenteras i tydliga rapporter som möjliggör en övergripande eller detaljerad analys genom nedbrytning och gör sammanställning och presentationsarbetet enklare. 

Mercur Business Controls inbyggda arbetsprocesskontroll visar tydlig status för dina medarbetare och du kan enkelt påminna spontant eller via fördefinierade deadlines. Du kan även generera rapportpaket som sammanställs i exempelvis PDF, Powerpoint och Excel som sen kan skickas ut schemalagt per e-post.

 

 
Medarbetare

Ökad delaktighet och större förståelse för företagets mål. 

Få tillgång till information relaterad till din dagliga verksamhet och följ dina kostnader via överskådliga rapporter som enkelt anpassas och som tillåter drill down till enskilda transaktioner och fakturor. Gör exempelvis en detaljerad plan utifrån drivare och få omedelbar sammanställning av data, kommentarer och dokument och behåll kontrollen på dina projekt med löpande avvikelseanalys.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Följ oss:

Kontakta oss:

Telefon: +46 (0)8-459 69 00

Support: +46 (0)8-459 69 30

E-post:

Besök oss:

Mercur Solutions AB

Vretenvägen 13

SE-171 54 Solna

© 2018

Mercur Solutions AB

Org.nr 556288-6761

WEBBPLATSKARTA

Powered by Dynamix CMS by Initiva
Kontakt